Generace Z dává přednost marihuaně

MichalS
05 Jun 2022

Vyrůstají ve světě moderních technologií, sociálních médií, aktivizmu za sociální spravedlnost a svobodný přístup k legálnímu konopí. Z tohoto pohledu nemusí být velkým překvapením, většina z generace Z dává přednost marihuaně před alkoholem. Vyplývá to z nového výzkumu společnosti New Frontier Data v USA.


Za generaci Z považujeme ty, kteří se narodili v letech 1997 až 2012. Americká studie zveřejněná na konci května odhalila, že 69 % dotázaných jedinců ve věku 18-24 let by se rozhodlo pro konopí spíše než pro alkohol. To celkem dobře koresponduje s dalšími daty, kde 70 % lidí ve věku 25-34 let a 68 % lidí ve věku 35-44 let uvedlo, že také preferují marihuanu. V ČR by takový výzkum samozřejmě dopadl určitě jinak, zřejmě ve prospěch alkoholu.

Studie New Frontier Data zakládá svoje vyhodnocení na odpovědích 4 170 jedinců, kteří v současnosti konopí užívají, a 1 250, kteří jej neužívají. Preference konopí se podle výzkumu s rostoucím věkem snižuje, jak vyplývá následujícího grafu:

new frontier data
Zdroj: newfrontierdata.com

I když výzkum naznačuje, že konopí je preferovanou drogou mezi mladými lidmi, ukazuje také, že tito lidé méně inklinují k užívání alkoholu a tabáku než jejich starší vrstevníci.

Více než polovina (56 %) lidí ve věku 18–24 let uvedla, že svoje pití částečně nahradili konopím. Mezi lidmi ve věku 25-34 let se toto procento šplhá na 60 % a podle studie je to více než 60 % ve věkové skupině 35-44 let. Tyto počty klesají u starších lidí na 44 % ve věku 45-54 let, na zhruba 43 % ve věkové skupině 55-64 let a téměř 30 % ve skupině 65-74 let.

Vše poukazuje na to, že „mladší generace může skutečně činit uvážlivější rozhodnutí o konzumaci,“ poznamenávají vědci.

 „Čísla naznačují, že mladí lidé se učí orientovat v legálním prostředí konopí, aniž by si osvojili nutkavé, zvýšené užívání, a také je méně pravděpodobné, že budou konzumovat alkohol nebo tabá,“ píší vědci.

Uživatelé konopí ve věku 18 až 24 let s největší pravděpodobností uvedli, že nikdy nepijí alkohol (téměř 20 %), a nejméně uváděli, že mají ve zvyku pít každý den (pouze 5,9 %). Byli také nejpravděpodobnější věkovou sortu lidí do 55 let, kteří uvedli, že nikdy neužívali tabák (téměř 40 %) a s nejmenší pravděpodobností kouří denně.

Jak výzkumníci shrnuli, dnešní „děti“ jsou v pořádku!

 

M
MichalS