Dopad legalizace konopí na daňové příjmy

MichalS
20 May 2023

Legalizace a regulace konopí v posledních letech nabývají na síle po celém světě. Kromě sociálních a zdravotních aspektů je jedním z významných efektů legalizace marihuany její dopad na daňové příjmy. V tomto článku se podíváme na příklady zemí, kde se daně z konopí staly významným zdrojem státních příjmů. V tomto článku se podíváme na zěmě, kde se daně z konopí staly významným zdrojem státních příjmů.


Legalizace konopí a daňové příjmy

Legalizace konopí nabízí vládám příležitost generovat značné daňové příjmy díky přesunu trhu z nelegálních kanálů do regulovaných, zdaněných systémů. Zavedením daní z konopných produktů mohou vlády zachytit část ekonomické aktivity trhu a nasměrovat tyto prostředky na veřejné služby a iniciativy.

Příklady zemí s významnými daňovými příjmy z konopí

Kanada

Kanada legalizovala „rekreační“ marihuanu v říjnu 2018 a stala se tak první velkou západní zemí, která tak učinila. Země zavedla federální spotřební daň na konopné produkty s kombinovanou sazbou 10 % z ceny produktu nebo 1 USD za gram, podle toho, která částka je vyšší. Kromě toho mají provinční vlády pravomoc vybírat další daně. V roce 2020 dosáhly příjmy z daně z konopí v Kanadě přibližně 361 milionů kanadských dolarů.

USA – Colorado a Kalifornie

Několik amerických států legalizovalo rekreační konopí, čímž připravilo půdu pro tvorbu daňových příjmů. Například Colorado, průkopník legalizace v USA, legalizovalo rekreační konopí už v roce 2012 a zavedlo 15% spotřební daň z velkoobchodních převodů a 15% daň z prodeje z maloobchodního prodeje. V roce 2020 Colorado vybralo na dani z konopí více než 387 milionů dolarů, které přispěly na různé státní iniciativy, jako je vzdělávání, zdravotní péče a vymáhání práva. Na federální úrovni ale zatím marihuana legalizována nebyla.

Kalifornie legalizovala rekreační konopí v listopadu 2016. Stát zavedl komplexní daňovou strukturu pro generování příjmů z prodeje konopí, která zahrnuje:

a. Spotřební daň: Na nákup konopí a konopných produktů je uvalena 15% spotřební daň. Tato daň je vybírána od maloobchodníků a nakonec je přenesena na spotřebitele.

b. Daň z pěstování: Daň z pěstování se vybírá od pěstitelů konopí na základě hmotnosti sklizeného rostlinného materiálu. Sazby jsou následující:

  • 9,25 USD za unci suché hmotnosti květů konopí.
  • 2,75 USD za unci sušiny listů konopí

c. Daň z prodeje a užití: Na prodej konopí se rovněž vztahují standardní státní a místní daně z prodeje. Sazba daně z prodeje se liší podle jurisdikce, ale obecně se pohybuje od 7,25 % do 10,25 %.

Kalifornský legální trh s konopím má díky velkému počtu obyvatel a silnému průmyslu potenciál generovat značné daňové příjmy. Ve fiskálním roce 2020-2021 stát vybral na dani z konopí více než 1 miliardu USD, včetně spotřební daně a daně z pěstování.

Uruguay

Uruguay byla první zemí na světě, která v roce 2013 plně legalizovala a regulovala výrobu, prodej a spotřebu konopí. Vláda zavedla pevnou cenu za gram sušiny a speciální systém licencí pro kontrolu trhu. Přestože konkrétní údaje o výši daní nejsou dostupné, příjmy z konopných daní v Uruguayi přispěly k financování iniciativ v oblasti veřejného zdraví, programů protidrogového vzdělávání a center pro léčbu závislostí.

Nizozemsko

Ačkoli konopí zůstává v Nizozemsku fakticky nelegální, země přijala paradoxní politiku tolerance a povolila regulovaný prodej konopí v kavárnách. Ačkoli jsou daně z prodeje konopí v Nizozemsku ve srovnání s jinými zeměmi relativně nízké, stále generují značné příjmy. Přesná čísla nejsou k dispozici.

Co ovlivňuje celkové daňové příjmy z konopí?

a. Velikost trhu a vzorce spotřeby:

Velikost legálního trhu s konopím a vzorce spotřeby na něm významně ovlivňují daňové příjmy. Země s větší populací nebo vyšší mírou spotřeby konopí mají samozřejmě tendenci generovat vyšší daňové příjmy.

b. Sazby a struktura daně:

Zásadní roli hrají daňové sazby uvalené na konopné produkty a celková daňová struktura. Zásadní význam má nalezení rovnováhy mezi generováním příjmů a ochotou producentů nezůstat ve sféře černého trhu. S tímto problémem se potýká například Kalifornie, kde díky přílišné daňové a byrokratické zátěži černý trh bují jako nikdy dříve.

c. Regulační rámec:

Účinný regulační rámec má zásadní význam pro získání daňových příjmů. Dobře navržený systém by měl zajistit dodržování předpisů, zabránit daňovým únikům a vytvořit konkurenceschopný legální trh.

Závěrem můžeme říct, že legalizace a regulace konopí nabízí vládám příležitost generovat významné daňové příjmy a zároveň podporovat veřejné zdraví a bezpečnost. Země jako Kanada, Spojené státy, Uruguay a Nizozemsko i Thajsko jsou toho příkladem.

M
MichalS