Co znamenají zkratky u semen konopí – F1, S1, IBL…

MichalS
23 Feb 2023

Při výběru semen konopí jste se možná setkali s řadou zkratek a označení – F1, IBL, S1 nebo Bx. Co tyto zkratky znamenají a co vám to může napovědět při rozhodování při nákupu? V tomto článku si všechno jednoduše vysvětlíme.


Původní odrůdy - landrace

Čisté odrůdy konopí, známé také jako „landraces“ (krajové odrůdy) byly v posledních desetiletích základem šlechtění veškerého moderního konopí. Tyto druhy jsou endemické pro určitou zeměpisnou oblast, kde se vyvinuly, aniž by byly kříženy (hybridizovány) s jinými odrůdami. Existuje velké množství krajových odrůd z celé planety, které patří do některé ze tří čeledí konopí, C. sativa, C. indica a C. afghanica. Dobrým příkladem je Nepál; v této zemi se pěstují různé čisté odrůdy konopí (většinou úzkolisté odrůdy) a rozdíly mezi genotypy lze snadno pozorovat podle nadmořské výšky, ve které se pěstují.

Každá odrůda vyjadřuje svůj genetický kód určitým způsobem růstu a kvetení (fenotyp), takže čisté odrůdy - s nejčistším genotypem - vykazují velkou uniformitu a mezi fenotypy jsou jen nepatrné rozdíly. Můžeme očekávat velmi malé rozdíly mezi landrace exempláři téže odrůdy, což dává rostlinám velmi podobné růstové, organoleptické a psychoaktivní vlastnosti.

F1, IBL

Zkratka IBL (in-bred line) znamená, že ke křížení byly použity rostliny s téměř identickými geny (genotypem). V praxi jde o to, že ze semen se vyberou ty nejlepší rostliny a ty se znovu kříží, což lze opakovat mnohokrát. Musí přitom jít stále o tu stejnou odrůdu a její potomky.

Ideálně by měla semena IBL vykazovat vysoce uniformní růst, kdy všechny rostliny jsou si velmi podobné. Jsou tzv. stabilní. Klasickými příklady IBL je třeba White Widow. Za postupem IBL stojí spousta práce, protože k výběru správných rodičů bylo třeba použít velké množství rostlin. Kromě toho musí šlechtitel bojovat proti degradaci, která je výsledkem křížení rodičů s velmi podobnou genetickou informací.

Odměnou za tuto správně odvedenou práci je vysoce stabilní odrůda. Dnes jsou ale mnohem běžnější F1 hybridy.

Pokud provedeme křížení dvou různých krajových nebo IBL linií (rodiče A a B) s různými genotypy, výsledným potomkem bude hybrid F1, první filiální generace z křížení fenotypu č. 1 (rodič A) s fenotypem č. 2 (rodič B). U tohoto druhu křížení bude potomstvo rozdílnější, než při IBL, ale v závislosti na tom, jak stabilní jsou rodiče.

F1 hybrid mezi dvěma landrace nebo IBL může vykazovat tzv. hybridní vitalitu - známou také jako heteróza (nebo outbreeding enhancement) díky vnášení nových genů, které budou produkovat "lepší" exempláře.

Zkřížením dvou vybraných F1 potomků vznikne F2 – druhá filiální generace často poskytuje už více uniformní potomstvo než F1. Stabilizační proces tak může pokračovat generaci po generaci ( F3, F4, F5..), dokud nenajdeme generaci, která dává homogenní potomstvo s hledanými znaky a minimální variabilitou fenotypů.

Lze takto docílit toho, že ze všech semen vzejdou téměř identické rostliny. Je to ale celkem vzácné. Většina semen, která najdete v obchodech, jsou polyhybridy – kříženci různých hybridů. Potomci takových křížení jsou v mnoha případech značně nestálí a produkují rostliny s velmi odlišnými vlastnostmi.

Feminizovaná semena a S1

S1 označuje první generaci samičích rostlin, která vznikla křížením rostliny se sebou samou (S = selfed). Je přitom potřeba donutit samičí rostlinu vyprodukovat pyl, kterým se pak opyluje ta samá genetika.

Jako vždy v genetice platí, že čím stabilnější je rodič, tím stabilnější bude potomek. Tuto techniku lze také použít jako běžné zpětné křížení, při kterém se vybírají a fixují znaky, ale začíná se pouze s jedním rodičem. Můžeme tak najít semena S2 nebo S3, která byla opět zpětně zkřížená s původním rodičem.

Doufáme, že jsme vám pomohli se v nepřeberné nabídce semen konopí trochu lépe zorientovat. Přejeme dobrý výběr semen a skvělou úrodu!

M
MichalS