Co je tolerance na marihuanu a jak se jí vyhnout?

MichalS
03 Jan 2022

Mnoho z vás to asi zná. Růst tolerance je u některých spojený s potřebou stále vyšší konzumace, u jiných vede k celkové ztrátě pocitu „high“. Jak je tomu u konopí a konopných produktů? Co představuje konopná tolerance a lze jí zamezit?


Definice tolerance

Tolerance je stav, který nastane, když si tělo zvykne na určitou látku, a tak je pro dosažení stejného efektu potřeba buď více dané látky, jiné látky nebo jejich kombinací. Poměrně známá je tolerance na antibiotika, stejně jako vznik tolerance na léky proti bolesti, antidepresiva nebo antipsychotika.

Úskalí vzniku a růstu tolerance

Takové zvyšování dávek může být pro tělo nebezpečné. Jako příklad použijme opiáty a vysokou míru předávkování, která se u jejich uživatelů vyskytuje. Proč k němu dochází tak často? Intenzivní high a například schopnost dýchat jsou dvě velmi odlišné věci. Dýchání patří mezi základní fyziologické funkce lidského těla (také tepová frekvence, krevní tlak, tělesná teplota a mnoho dalších) a je regulované autonomním nervovým systémem, který není ovlivnitelný vůlí. Pro docílení pocitu high zvyšují uživatelé sedativ dávku, ovšem v určitém okamžiku se tlumivý účinek opiátů na organismus stává příliš silným.

Co znamená vznik tolerance pro naše tělo?

Když uživatel opiátů potřebuje stále vyšších dávek, aby dosáhl high, může dojít ke stavu potlačení funkcí autonomního nervového systému, čímž dojte ke ztrátě schopnosti regulace dýchání a kolapsu organismu. K většině případů předávkování dochází, protože je užitá dávka opiátu (nebo jejich kombinací k dosažení high) pro autonomní nervový systém příliš vysoká.

Jak vzniká konopná tolerance?

 Při opakovaném užívání vzniká na buněčné úrovni farmakodynamická tolerance, která vede k menší reakci buňky na užívanou látku. Užívaná látka se v těle váže na určitý, stále stejný receptor. Receptory se bohužel při přemíře stejné látky stávají méně citlivými a dochází k jejich znecitlivění. Receptory reagují také snížením svého počtu, což znamená změnu rychlosti nástupu high a akčního potenciálu.  

Farmakokinetická tolerance vzniká prostřednictvím vstřebávání, distribuce, metabolismu a vylučování látek, tedy procesů, které přeměňují přijímané látky v jiné. Tímto způsobem se snižuje množství látek, které se dostanou až k receptorům a projeví se svými účinky.

Tyto procesy jsou platné pro celou plejádu látek jako jsou léky, drogy, rostlinné preparáty, ale také konopí a konopné produkty.

Co můžeme udělat, abychom zabránili navyknutí na účinky konopí?

Odpovědí na tuto otázku se zabývala studie publikovaná v roce 2016, která zkoumala zpracovávání THC v mozky a změny v dostupnosti konopných CB1 receptorů u mužů dlouhodobě užívajících konopí. U silnějších uživatelů byla dostupnost CB1 receptorů nižší ve většinové části mozku, což odkazuje na farmakodynamickou toleranci. Uživatelé byli rozdělení, polovina se zdržela kouření konopí po dobu dvou dní a druhá polovina nekouřila 28 dní.

Již po dvoudenní abstinenci došlo k nárůstu dostupných receptorů, jejich počet se zvyšoval po celé čtyři týdny. Ani po této době se sice počet dostupných receptorů nevyrovnal počtu u kontrolní, konopí neužívající skupiny, nicméně, vše nasvědčuje tomu, že časem dochází k jejich vyrovnání do normálního stavu.

Také farmakokinetická tolerance je u konopí možná. V těle jsou přítomné enzymy, které jsou schopné blokovat účinky THC. Tělo v reakci na THC spouští reakce, které znemožňují projevení plné síly a high konopí. K podobným procesům pravděpodobně dochází také u CBD a terpenů. Tolerance k CBD obsaženém v konopném oleji byla dokonce poprvé popsaná již na začátku 19. století lékařem, který používal konopný olej k léčbě silné dětské epilepsie.

Jak se vyhnout konopné toleranci?

Odpověď je prostá, jednoduše si dejte pauzu. Tolerance je individuální, a tak je těžké přesně říct, s jakou rychlostí tolerance vzniká nebo jak dlouho může trvat, než se opět sníží. Také zde platí, že doposud nemáme dostatek vědou podložených informací.

Můžeme se řídit jednoduchým pravidlem: když nezažíváme dostatečný high, dáme si pár dní pauzu a tím necháme toleranci poklesnout. Další možností je prostě méně kouřit, tím omezíme růst tolerance. Pokud užíváme lékařské konopí, nejlepší je poradit se s lékařem, který doporučí postup s ohledem na terapeutický záměr.

M
MichalS