Co dělat před sklizní? Přestat hnojit nebo promývat substrát?

Soft Secrets
29 Mar 2021

Příliš mnoho hnojiva kazí chuť

Hydroponické pěstování se neobejde bez hnojení. Rostliny potřebují světlo, vodu, teplo, vzduch a také právě hnojivo! Bez živin rostlina nemůže růst. Při malém množství živin vám dá malou úrodu. Když je hnojiva příliš, nebude mít marihuana dobrou chuť a když je ho ještě více, rostlina roste špatně nebo dokonce zahyne. Kromě množství je u hnojiva důležité také jeho složení a kvalita. O tom ale tento článek nebude. Zpravidla platí, že stačí použít hnojivo známého výrobce, které je vhodné pro typ vašeho pěstebního média. Pokud se budete řídit pokyny výrobce, neměli byste mít žádné zásadní problémy.

Půda je plná života. Žije a pracuje v ní mnoho bakterií a živých organismů, které živiny zpracovávají a průběžně uvolňují do půdy! Aby rostlina dobře rostla v půdě, nemusíte jí neustále doplňovat živiny. Při hydroponii, v rohožích z minerální vlny a v jiných pěstebních médiích to ale žije mnohem méně, a proto je zapotřebí používat jiný druh hnojiva s více stopovými prvky. Z toho by 10-20 % mělo být odplaveno, aby se postupem času nezhoršila kvalita pěstebního média. To znamená, že z 10nalitých litrů se jeden až dva odplaví. Se zavlažovací vodou vytékají i staré živiny a dělají tak prostor pro čerstvé. Současně se ale při normálním hnojení hromadí minerální soli a zvyšuje hodnota EC v rohožích.

[caption id="attachment_39565" align="alignnone" width="1920"]co-dělat-před-sklizní Proplachování je u hydroponických systémů snadné[/caption]

 

Ať už používáte půdu, minerální vlnu nebo jiné pěstební médium, pokud několik týdnů zaléváte bohatým živným roztokem, živiny se nahromadí a jejich přílišná koncentrace negativně ovlivní kvalitu květů marihuany. Porostou vám ale rychleji. Proto se obvykle asi 14 dní před sklizní přestává hnojit a zalévá se jen čistou vodou. Rostliny pak čerpají živiny z půdy a koncentrace živin v půdě se snižuje. V hydroponii jsou živiny i nadále s odtékající vodou vyplavovány. Pokud pěstujete rostliny v půdním substrátu a hodně je hnojíte, půda při sklizni obsahuje velké množství hnojiv a to i v případě, že hnojení v posledních dvou týdnech přerušíte. Právě tehdy bude důležité, abyste do zavlažovací vody již žádná další hnojiva nepřidávali.

Kromě včasného přerušení hnojení existuje ještě druhá možnost, jak rychle snížit obsah hnojiva v pěstebním médiu: po každém litru pěstebního roztoku propláchněte jedním až dvěma litry čisté vody. Dělá se to tři dny před sklizní. Většina živin bude vymyta a květiny tak dozrají čisté. Pokud používáte půdní substrát nebo se obáváte podmáčení, vymývejte květináče až po dvou dnech, kdy vypadají tak suše, že by potřebovali zalít. Pokud je půda po zalévání mokrá, ale po dvou dnech nebo dokonce další den vyžaduje další zalévání, znamená to, že toto krátkodobé podmáčení dobře snáší. Pokud se obáváte delšího podmáčení, preventivně přestaňte 14 dní před sklizní hnojit, abyste potom půdu nemuseli proplachovat. Jinak se může dělat i obojí.

[caption id="attachment_39564" align="alignnone" width="1920"]co-dělat-před-sklizní Pěstební médium na pracovním stole Ebb & Flow, chybí zde zatím pokrytí[/caption]

 

Obecně by ani nejspodnější kořenové špičky neměly být namočené ve vodě, protože by se poškodily. Pokud z pěstitelského stanu neustále vytéká trocha vody, je lepší preventivně nádoby nadzvednout.

Proplachování květináčů nebo rohoží z minerální vlny dělejte chytře: odtékající vodu někam odvádějte. Pokud ji nemůžete vypustit nebo odčerpat, dejte květináč do sprchy a propláchněte ho ta.

Když proplachujete na závěr, rostliny získávají živiny ve vysoké koncentraci skoro až do sklizně a potom se jejich přísun přeruší. V závěrečném třídenním období rostliny dozrají, aniž by získaly na objemu. Budou se dále vyvíjet a pro sklizeň neztratí váhu ani účinné látky. Květy tak dozají čisté, budou mít lepší chuť a příjemnější účinek.

[caption id="attachment_39563" align="alignnone" width="1920"]co-dělat-před-sklizní Minerální vlna v zásobn[/caption]

 

Proplachování může kdykoli ze dne na den napravit jakékoliv kritické přehnojení. Možná při přehnojení stačí jen přerušit hnojení a zalévat čistou vodou. S kritickým přehnojením rostlina poroste pomalu a začne odumírat. Pak již pouhé zalévání čistou vodou nepomůže. Je nutné propláchnout květináč i v případě, že hrozí podmáčení.

Ti, kteří pěstují v půdě nebo na deskách COGr, a všichni, kdo pěstební médium používají vícekrát, by měli vědět, že když mají mladé rostliny v půdě příliš mnoho živin, nemohou se dobře vyvíjet. Nadbytečné živiny jim škodí při tvorbě kořenů, které jsou pro semenáčky a mladé rostliny velmi důležité a mají zásadní vliv na výsledný produkt. Ti, kdo používají desky COGr a chtěli by je použít několikrát, musí odstranit nahromaděné živiny. Rozhodněte se, jestli je důkladně propláchnete tři dny před sklizní anebo až po sklizni před opětovnou výsadbou.

„Čistá voda“ je široký pojem. Může to být měkká dešťová voda nebo vápenná voda ze studny. Voda ve studni již může obsahovat mnoho dusičnanů, a proto nevyžaduje téměř žádné další hnojení. Čistá voda by měla mít hodnotu EC menší než 1,0. Hodnota PH, kterou rostliny dobře snášejí, se pohybuje v rozmezí od 5,4 do 6,3 (pro hydroponii jsou vhodnější nižší hodnoty a pro půdu vyšší). Třetím důležitým faktorem je teplota, ta by se měla pohybovat kolem 20°C, aby kořenům nebylo příliš teplo ani zima. Voda by neměla být studená přímo z vodovodu ale odstátá přes noc. Pokud obsahuje chlor, přes noc se z ní vypaří.

[caption id="attachment_39562" align="alignnone" width="1920"]co-dělat-před-sklizní Nádoby na odstátou vodu[/caption]

 

Již léta se prodávají enzymy, které se přidávají do vody. Pokud pěstební médium používáte několikrát, měli byste je neustále přidávat. Ty správné enzymy rozkládají mrtvé kořeny a připravují tak půdu pro další výsadbu. Existují také speciální přípravky k proplachování podkladu. Můžete je přidat do závlahové vody v posledních týdnech fáze květu, abyste z růstového média vyplavili živiny anebo abyste vylepšili výslednou chuť. Pokud chcete šetřit vodou a budete tyto přísady správně používat, neměli byste tím teoreticky nic zkazit.

[caption id="attachment_39561" align="alignnone" width="1920"]co-dělat-před-sklizní COGr desky se perou a používají vícekrát[/caption]
S
Soft Secrets