Citrusový terpen zmírňuje úzkost po užití THC

MichalS
24 May 2024

Nová studie financovaná Národním institutem pro zneužívání drog (NIDA) zjistila, že citrusově vonící terpen D-limonen v marihuaně může pomoci zmírnit úzkost a paranoiu spojenou s účinky THC. Podle vědců by tato zjištění mohla pomoci odhalit maximální terapeutický přínos THC a chránit zdraví pacientů i rekreačních uživatelů.


Nová práce, publikovaná v nejnovějším čísle časopisu Drug and Alcohol Dependence, uvádí, že subjekty, které vaporizovaly terpen D-limonen spolu s dávkou THC, pociťovaly méně úzkosti a paranoie ve srovnání s těmi, kdo konzumovali pouze THC.

„Hodnocení subjektivních účinků podobných úzkosti se kvalitativně snižovalo se zvyšující se dávkou D-limonenu,“ uvádí se ve zprávě.

Ačkoli D-limonen moduloval účinky podobné úzkosti, zdálo se, že jinak má na prožitky účastníků minimální vliv.

Více o terpenech i limonenu: Aromatické terpeny – co jsou a jaké mají účinky?

Přídavek D-limonenu, který se kromě konopí nachází v mnoha citrusových plodech a voní po pomerančích, „měl jen malý vliv na další běžné akutní subjektivní, kognitivní nebo fyziologické účinky THC“, zjistili vědci. Samotné vdechování odpařovaného terpenu přitom „nevyvolalo žádné akutní účinky, které by se lišily od placeba.

Aby dospěli k závěrům, nechali vědci účastníky inhalovat samotný D-limonen, samotné THC, THC a D-limonen dohromady nebo placebo (destilovanou vodu). Poté zaznamenávali životní funkce účastníků, jejich kognitivní výkon, subjektivní účinky i náladu. Měření byla prováděna bezprostředně po expozici a také pravidelně po dobu šesti hodin.

„Tento experiment ukázal, že současné podávání vaporizovaného D-limonenu a THC snižuje subjektivní ukazatele úzkosti vyvolané THC v závislosti na dávce,“ zjistila studie 12 autorů. „Současné podávání D-limonenu s THC však systematicky nezměnilo další subjektivní, kognitivní nebo fyziologické účinky THC a D-limonen nevyvolal žádné farmakodynamické účinky ve srovnání s placebem.“

Zpráva uvádí, že se jedná o jednu z prvních klinických studií, která prokázala platnost tzv. doprovodného efektu (entourage effect), podle něhož THC a další složky rostliny fungují v určité synergii a ovlivňují výsledný efekt na uživatele.

Její autoři - z institucí jako Johns Hopkins University School of Medicine, University of Colorado Anschutz Medical Campus a CReDO Science napsali, že tato zjištění přispívají k lepšímu pochopení fungování rostliny konopí, což by mohlo hrát roli jak v léčbě, tak ve veřejné politice.

M
MichalS