CBD je velmi účinné antipsychotikum

Soft Secrets
22 Jun 2019
Ve společnosti stále přetrvává mnoho mylných představ o konopí. Jednou z nich je spojení mezi konopím a schizofrenií. I celá desetiletí po natočení protimarihuanového agitačního snímku Reefer Madness toto zůstává jedním z nejvíce běžných antilegalizačních argumentů. Díky dalším a dalším studiím účinků konopí je stále jasnější, že se konopí může stát léčbou (ne spouštěčem) schizofrenie. Původně se experti domnívali, že existuje reálné spojení mezi užíváním konopí a rozvojem schizofrenie, dnes ale výzkum tento základní předpoklad výrazně překonal. I přes celá desetiletí výzkumu užívání konopí a jeho spojení s rozvojem schizofrenie literatura přímou souvislost nepodporuje. Kouření trávy toto duševní onemocnění jednoduše nezpůsobuje – jinými slovy mezi nimi není známa žádná příčinná souvislost. Existují spojení, která stojí za zvážení, a to je možná důvod, proč mezi lidmi stále panují nejasnosti. Až u 42 % lidí se schizofrenií bylo také diagnostikováno zneužívání konopí. Pokud znáte někoho se schizofrenií, existuje velká šance, že mají s konopí bohaté zkušenosti. Ale příčinné souvislosti a korelace nejsou stejné. Vědci se nyní domnívají, že stejná neurologická dysfunkce stojí jak za rozvojem schizofrenie, tak za zneužíváním konopí. CBD je velmi účinné antipsychotikum Kromě toho, že zneužívání konopí a schizofrenie často koexistují, se dvě různé studie soustředily na fakt, že by užívání konopí ve skutečnosti mohlo pomoci lidem se schizofrenií vyrovnat se s jejich onemocněním. Je-li ve vztahu mezi konopím a schizofrenií něco jasné, tak je to fakt, že je zapotřebí více výzkumu. Vědci jsou stále více přesvědčeni, že užívání konopí může být možnou novou alternativní antipsychotickou léčbou. CBD má také dobře popsanou schopnost snížit délku a sílu účinku psychoaktivního THC. Tím, že nepřímo pracuje přes endokanabinoidní systém, uvolňuje molekulu THC z receptoru CB1 v mozku. Bez tohoto přímého spojení není THC schopno spustit psychoaktivitu. Na základě těchto poznatků výzkumníci pracují na způsobech využití CBD při léčbě psychóz, schizofrenie a dalších psychotických poruch. Jeden z nejzajímavějších článků „Kanabidiol zvyšuje anandamidovou signalizaci a zmírňuje psychotické symptomy schizofrenie“, zveřejněný v publikaci Translational Psychiatry, došel k závěru, že CBD může představovat „zcela nový mechanismus v léčbě schizofrenie“. 2. fáze studie byla kontrolovaná a dvojitě zaslepená. Čtyřicet dva „schizofrenních pacientů s akutním záchvatem“ bylo náhodně přiřazeno na třítýdenní léčbu s využitím CBD nebo standardní antipsychotické medikace (amisulprid). V postupných krocích pacienti dostávali až 800 mg CBD denně, a to ve čtyřech menších dávkách. Výzkumníci zjistili, že „jak léčba kanabidiolem tak amisulpridem přinesly významné klinické zlepšení“. V těchto údajích nebyly mezi těmito dvěma léky žádné významné rozdíly. Autoři studie uvádějí: „Tyto výsledky naznačují, že kanabidiol je stejně účinný při zlepšování psychotických symptomů jako standardní antipsychotický amisulprid“. Výsledky v této 2. fázi klinické studie jsou pozoruhodné a ve výzkumném procesu jsou mnohem dále než jiné oblasti medicíny využívající konopí. Tato studie přináší pro budoucnost léčby schizofrenie a pro výzkum konopí jako celku vzrušující poznatky. Studii částečně financoval Národní institut pro zneužívání drog, což je federální agentura, která je známá svým postojem proti konopí. Využívají malou část svého rozpočtu i na otázky „pozitivního využití nelegálních látek“. Tato 2. fáze studie je tedy vzácnou výjimkou. Je určitě dobrým znamením, že se časy v oblasti výzkumu konopí mění. Od vydání této studie v roce 2012 se v psychiatrických kruzích stále více hovoří o nových přístupech k duševním onemocněním. Endokanabinoidní systém je v terapeutickém výzkumu stále více považován za důležitou vstupní bránu. Mnoho kanabinoidů získaných z konopí by v budoucnu mohlo hrát zásadní roli v léčbě některých duševních onemocnění. Při pohledu na všechny současné kanabinoidy z nich má využití CBD tu nejslibnější budoucnost. Na rozdíl od THC, které má jak „dobré“, tak „špatné“ účinky, je CBD výjimečně dobře snášeno, a to i ve srovnání s konvenčními antipsychotiky. V blízké budoucnosti budou nejen američtí psychiatři moci využívat vysokého potenciálu CBD v holistickém přístupu k duševním onemocněním. Jak vidíte, dříve betonově pevné základy tvrzení odpůrců legalizace marihuany se pomalu rozpadají a čím víc studií účinků konopí proběhne, tím budou jejich argumenty směšnější a trapnější. Věřím, že tuto situaci konečně pochopí i lidé v čele nejen našeho, ale i mnoha dalších států. Autor: Jindřich Krása
S
Soft Secrets