CBD jako pomoc při odvykání kouření

MichalS
14 May 2023

Aktuální výzkumy naznačují, že CBD (nepsychoaktivní sloučenina obsažená v konopí), může pomoci kuřákům, kteří chtějí překonat svůj zlozvyk. CBD totiž může snižovat závažnost abstinenčních příznaků u nikotinu, včetně úzkosti a podrážděnosti. Navíc může také snižovat „odměňující“ účinky nikotinu.


CBD je již nějakou dobu vychvalováno jako zázračný lék na to či ono. CBD samozřejmě může mít léčivé a zdraví podporující účinky. Může ale nějak pomáhat při odvykání od kouření tabáku?

Nejlepším způsobem, jak přestat kouřit, je samozřejmě pevná vůle to udělat. Bez ní nefunguje nic. Závislost na cigaretách je z velké části psychická. Nicméně studie prokázaly, že CBD může pomoci od cigaret odvyknout.

Jedna studie z University College London pochází z roku 2013 – 24 kuřákům, kteří chtěli přestat kouřit, byl podán inhalátor, kdykoli dostali chuť na cigaretu. Polovina účastníků měla inhalátor s CBD, druhá polovina měla placebo. Tato studie trvala týden.

U většiny kuřáků s inhalátorem CBD se kouření velmi snížilo, a to přibližně o 40 %. U účastníků s placebem nedošlo k žádné změně. Výsledky následného sledování rovněž ukázaly určité udržení nižší spotřeby cigaret. Samozřejmě, tento jeden test ještě není vědecky průkazný. Lze z něj však vyvodit závěry, že CBD může mít zcela jistě vliv na mozek, a tím i na návykové chování. Předpokládá se, že spojení mezi receptory endokanabinoidního systému těla a CBD způsobuje změny v paměťovém procesu.

Také další studie dospěly k závěru, že CBD „vymazává“ vzpomínku na dobrý pocit, který má mozek u lidí spojený s návykovou látkou. Jinými slovy, vymazává vzpomínku na závislost. Vzhledem k tomu, že CBD také prostřednictvím určitých receptorů interaguje s endokanabinoidním systémem těla, může také zmírňovat abstinenční příznaky. Podporuje totiž relaxaci a obecně zmírňuje některé abstinenční příznaky, jako je nespavost, úzkost nebo bolesti hlavy.

Studie publikovaná v časopise Journal of Clinical Psychopharmacology zjistila, že CBD snižilo příjemné účinky kuřáckých podnětů u skupiny 30 závislých kuřáků. Tyto studie naznačují, že CBD může mít potenciál jako nástroj pro odvykání kouření, ale k potvrzení těchto zjištění a určení nejúčinnějšího dávkování a způsobu podání je zapotřebí dalšího výzkumu.

Je však zapotřebí dalšího výzkumu, abychom plně porozuměli tomu, jak lze CBD využít k podpoře odvykání kouření a abychom určili optimální dávkování i způsob podávání. Je důležité si uvědomit, že ačkoli je CBD obecně považována za bezpečnou substanci, může se vzájemně ovlivňovat s některými léky a u některých lidí může vyvolat nežádoucí účinky. Proto by se každý, kdo uvažuje o užívání CBD k odvykání kouření, měl nejprve poradit se svým lékařem.

 

M
MichalS