97 % pacientů užívajících léčebné konopí užívá méně opiátů

Soft Secrets
29 Jun 2017

Nová vědecká studie vedená výzkumným pracovníky UC Berkeley ve spolupráci s HelloMD zjistila, že drtivá většina pacientů užívajících marihuanu užívá méně léků proti bolesti na bázi opioidů, protože konopí tyto léky dokáže bez potíží nahradit.

Na základě údajů shromážděných od téměř 3 000 pacientů v databázi HelloMD našli vědci silné důkazy, které podporují stále rostoucí přesvědčení, že marihuana může být velmi účinným nástrojem v boji proti v poslední době probíhající a neustále se prohlubující globální krizi nadužívání opioidů. Klíčová zjištění: 97 % "rozhodně souhlasilo / souhlasilo", že užívání konopí jim umožňuje snížit dávky užívaných opiátů 92 % "rozhodně souhlasilo / souhlasilo", že pro svou léčbu preferují před ostatními přípravky konopí 81% "rozhodně souhlasilo / souhlasilo“, že samotná marihuana je účinnější než užívání konopí v kombinaci s opiáty. Výsledky byly podobné při užívání konopí a léků proti bolesti, které nebyly založeny na opioidech. Zpráva Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), zveřejněná 22. června, připomíná, že opioidy jsou v současnosti nejnaléhavějším drogovým problémem na světě. Podle zprávy "existuje odhadovaný počet minimálně 190 000 předčasných úmrtí v důsledku užívání léků, většina z tohoto počtu je způsobena užíváním opiátů. Těmto případům lze z velké části předejít." Situace se neustále zhoršuje, protože výroba opiátů vzrostla v roce 2016 přibližně o 33 %, což UNODC připisuje zvýšené produkci opia v Afghánistánu. Amanda Reimanová, PhD, MSW, vedla studii o "užívání konopí jako náhražky léků na bázi opioidů a léků bez opioidů". Reimanová se domnívá, že "nastal čas, aby lékařská profese překonala svůj přístup ve stylu reefer madness a začala pracovat s lékařským konopím a spolupracovat s konopným průmyslem, aby byla zpomalena či zastaven destrukce způsobená nadměrným předepisováním a nadužíváním opioidů."
S
Soft Secrets