System odwróconej osmozy

Luke.Konopiacki
02 Mar 2022

Woda pitna dostarczana mieszkańcom miast ma normalnie wartość azotanu wynoszącą od 0.4 do 0.8 EC i jest to dobra wartość wyjściowa, aby wymieszać wodę z roztworem odżywczym dla roślin marihuany. Jednak niektórzy ludzie używają własnych pomp wodnych do pobierania wody o poziomie azotanów do 1.5 EC. Do wody z taką koncentracją nie można dodawać praktycznie żadnych składników odżywczych. Jeśli nie ma wystarczającej ilości wody deszczowej przeznaczonej do rozcieńczania wody z kranu, będziemy w kłopocie.


Nie powinno to jednak stanowić przeszkody dla plantatorów. Specjalne systemy służą do redukcji poziomu azotanu do 0.6 EC (należy pamiętać, że prosty system odwróconej osmozy nie wystarcza dla poziomu 1.5 EC). Te systemy działają jak zwykła odwrotna osmoza w akwariach, ale można je zakupić w dziale sanitarnym sklepu dla majsterkowiczów. Woda jest wpompowywana do systemu i przeprowadzana przez kilka membran, przez które przechodzi czysta woda, podczas gdy woda zawierająca azotan jest wyrzucana. Woda nie jest w 100% czysta, ale będzie mniej ścieków.

Jeśli azotany w wodzie wodociągowej są nieodpowiednie dla roślin i nie można dodać wystarczającej ilości nawozu dla konopi do wody służącej do nawadniania, lepiej byłoby, gdyby roślinom podać czystą, bezazotanową wodę wytwarzaną w układzie odwróconej osmozy. Pomyśleliśmy o tym i przez sześć miesięcy mieszaliśmy wodę do podlewania z wolną od azotanów wodą dla naszych roślin. Wartość azotanu wyjściowo wynosiła 0.6 EC. Nie mogliśmy znaleźć żadnych różnic w rozwoju roślin, jakości i ilości żniw. Rośliny niekoniecznie potrzebują dobrego nawozu, a niewielka ilość niewykorzystanych azotanów nie szkodzi. W sezonie kwitnienia potrzebują jednak specjalnej dawki nawozu, aby pochłaniać dużą ilość dobrego nawozu. Używają go tylko częściowo, ponieważ większość pozostaje w podłożu lub jest odsączana. Jeśli woda z kranu ma wartość 0.4 do 0.8 EC, to jest wystarczająco dobra i nie trzeba lepszej wody. Także możesz uniknąć marnowania czterech litrów wody na każdy litr czystej wody.

Jako wyjątek, dostępne są również samodzielne systemy, które pracują bez drenażu i dawki świeżego roztworu odżywczego można zawsze uzupełniać. Pracując z tymi systemami, należy jednakże starannie wykonywać nawożenie. Azotany, które nie mogą być zasymilowane przez rośliny, gromadzą się i zanieczyszczają system korzeniowy. W tej sytuacji należy prawdopodobnie użyć wody bez azotanów, do której należy dodać roztwór odżywczy.

Jeśli nie używasz wody bez azotanów do nawadniania, to będziesz jej potrzebować do nawilżania powietrza. Należy unikać wapiennej wody przy wszystkich rodzajach nawilżaczy, w tym nawilżaczy ultradźwiękowych - inaczej osad z wapna może łatwo je zepsuć. Na powierzchni nawilżacza zauważysz osad wapienny, jeśli używasz wody o wysokim stężeniu wapna.

Systemy odwróconej osmozy nigdy nie powinny wysychać. Jeśli system nie jest używany, przewody wlotowe nie powinny dostarczać powietrza do przedziału membranowego, ale raczej być wygięte do góry.

Przez większość czasu kran systemu odwróconej osmozy jest sterowany ręcznie, co często powoduje, że woda w zbiorniku gromadzi się i go przepełnia. Zbiornik można umieścić w wannie lub w pobliżu odpływu. Inną opcją jest zakupienie zaworu elektromagnetycznego i przełącznika pływakowego ze sklepu ‘zrób-to-sam’. Pływak powinien być wyposażony w 4 przewody (tylko trzy są przeznaczone do napełniania wody z zbiorników). Hodowca powinien sprawdzać, kiedy zbiornik jest pełny, ponieważ spowoduje to wyłączenie zaworu elektromagnetycznego, co spowoduje wyłączenie systemu odwróconej osmozy.

Systemy odwróconej osmozy nigdy nie powinny wysychać. Jeśli system nie jest używany, przewody wlotowe nie powinny dostarczać powietrza do przedziału membranowego, ale raczej być wygięte do góry.

Jeśli przełącznik pływakowy pozostaje zawieszony, nadal przesyła prąd do zaworu elektromagnetycznego, który będzie nadal dostarczał wodę do układu odwróconej osmozy. System zostanie wtedy wyłączony, gdy kulka pływaka zostanie ustawiona w pozycji pionowej - woda nie wypłynie ze zbiornika, który pozostanie pełny. W naszym eksperymencie użyliśmy dźwiękoszczelnej pompy wodnej w celu dostarczenia oczyszczonej wody do nawilżacza Mist&Cool i rozpylania wody na rośliny podczas fazy kwitnienia. Przez przekaźnik czasowy pompa była uruchomiana na 20 sekund, a następnie miała pięciominutową pauzę, aby zapobiec zamuleniu systemu przez Mist&Cool.

Później zakupiono duży ultradźwiękowy nawilżacz, do którego dostarczano wodę przez zainstalowany powyżej zbiornik. Uniemożliwiło to zniszczenie delikatnej membrany przez wapno, a powietrze było nawilżane jeszcze lepiej niż wcześniej (niestety ultradźwiękowe nawilżacze pochłaniają więcej mocy niż nawilżacze typu Mist&Cool). W ten sposób woda nie osadzała na powierzchni, ale mgła aerozolowa pozostawała dość rozproszona w powietrzu. Żądana wilgotność powietrza może być swobodnie wybierana za pomocą higrostatu. Z tego powodu nawilżacze ultradźwiękowe są lepszymi urządzeniami do nawilżania powietrza, jednak powinny być one montowane w kierunku wlotu powietrza. Małe, kompaktowe agregaty z czterema litrowymi zbiornikami mogą być zawieszone na tej samej wysokości co reflektory lub nad nimi.

Zaletą tej instalacji z pływakiem i zaworem elektromagnetycznym jest to, że nie musisz się o nic martwić. Zbiornik z czystą wodą jest zawsze pełny, a dopływ wody do Mist&Cool, a następnie do ultradźwiękowego nawilżacza odbywa się nieprzerwanie.

L
Luke.Konopiacki