Wzrost wegetatywny

Faza wzrostu sadzonki konopi trwa około dwóch do trzech tygodni, od wykiełkowa- nia nasion do utworzenia (silnego) systemu korzeni. Gdy silny system korzeniowy jest już obecny, wzrost liści zwiększa szybkość i sadzonki wchodzą w stadium wzrostu wegetatywnego.

Niedobory składników odżywczych, ich nadmiar, szkodniki i choroby stają się widoczne w fazie wzrostu wegetatywnego

Klony i klonowanie

Faza wzrostu sadzonki konopi trwa około dwóch do trzech tygodni, od wykiełkowa- nia nasion do utworzenia (silnego) systemu korzeni. Gdy silny system korzeniowy jest już obecny, wzrost liści zwiększa szybkość i sadzonki wchodzą w stadium wzrostu wegetatywnego. Kiedy produkcja chlorofilu jest nastawiona 'cała naprzód', w fazie wegetatywnej roślina będzie produkować jak najwięcej zieleni liści oraz korzeni – na ile jest to fizycznie i genetycznie możliwe. Oczywiście warunki wzrostu – CO2, stężenie tlenu i substancji odżywczych w glebie, woda i tak dalej – nie mogą być ograniczane i muszą być odpowiednio zbilansowane, aby uzyskać szybki wzrost. Właściwie utrzy­mane niektóre odmiany konopi medycznych potrafią rosnąć z szybkością nawet od pół cala do dwóch cali na dobę (ok.1,2 – 5 cm). Roślinom, które stały się karłowate z jakiegoś powodu, powrót do normalnego wzrostu może zająć kilka tygodni. Rośliny poważnie zahamowane w rozwoju mogą nigdy w pełni odzyskać sił.

Silny, niczym nieograniczony system korzeniowy w idealnej ryzosferze (strefie korze­niowej), który jest w stanie przyjąć wszystkie niezbędne dostępne składniki odżywcze, jest niezbędny do silnego wzrostu. Nieograniczony wzrost wegetatywny jest kluczem do zdrowego plonu. Pobór wartości odżywczych i wody przez roślinę w czasie wzrostu wegetatywnego ulega zmianom. Potrzebne są wysokie poziomy azotu. Potas, fosfor, wapń, magnez, siarka i pierwiastki śladowe są wykorzystywane na znacznie większą skalę. Transpiracja zachodzi w szybszym tempie, co wymaga większej ilości wody. Roślina staje się większa i zwiększa się jej system korzeni, gleba szybciej wysycha. Kluczem do silnego wzrostu wegetatywnego i obfitych zbiorów jest zapewnienie rośli­nom idealnych warunków zarówno w strefie nadziemnej, jak i pod ziemią.

Uprawa dużych roślin w stosunkowo małych pojemnikach, w tym przypadku pięciogalonowe (19 L) naczynie wymaga codziennego nawadniania i kompletnego
roztworu pożywki. Warstwa ściółki utrzymuje korzenie pod spodem zapobiegając ich wychylaniu się na zewnątrz.

Podczas wegetacji rośliny potrzebują wody i często dodatkowego nawożenia. Ogrodnicy organiczni uprawiający outdoor i w cieplarniach są w stanie stworzyć bogatą w składniki odżywcze glebę organiczną za pomocą składników odżywczych i poprawek. Ogrodnicy indoor najczęściej potrzebują nawozu uzupełniającego. Ogród będzie musiał mieć odpowiednią cyrkulację powietrza i wentylację w dzień i w nocy. Niedobory składników odżywczych, które rozpoczynają się w pierwszym lub drugim tygodniu wzrostu w pomieszczeniu, zwykle ukazują się w trakcie trzeciego do piątego tygodnia. Niedobory składników odżywczych, które zaczynają się w czwartym lub piątym tygodniu wzrostu outdoor i w szklarniach, pokazują widoczne objawy podczas szóstego do ósmego tygodnia wzrostu. Ale nierównowaga składników odżywczych na mniejszą skalę może dłużej objawiać się obserwatorowi, jeśli w ogóle to nastąpi.

Epidemie chorób i szkodników często są pochodnymi postępującego niedoboru substancji odżywczych. Wielokrotnie zdarza się, że nowe klony z innego ogrodu są już zarażone mączniakiem lub chorobą korzeni i nie pokazują na zewnątrz widocz­nych objawów. Zawsze należy przestrzegać kwarantanny i nie zapomnieć zanurzyć nowych klonów i sadzonek w organicznych środkach grzybo- i owadobójczych przed wprowadzeniem ich do ogrodu.

Po okresie od jednego do trzech miesięcy wzrostu wegetatywnego, składniki odżywcze miały czas i szansę na osiągnięcie poziomu toksycznego, zaś rośliny mogą zacząć wykazywać oznaki braku lub nadmiaru. Płukanie pojemników zmyje rozpuszczalne w wodzie toksyczne substancje odżywcze. Inne problemy -prze­sadne lub zbyt skąpe nawadnianie, cyrkulacja powietrza i wentylacja itp.- również mogą objawić się właśnie teraz. Konopie mogą przebywać w fazie wzrostu wegetatywnego przez rok lub dłużej pod fotoperiodem 18-godzinnym i w odpowiednim klimacie. Ale prędzej czy później zostanie osiągnięta maksymalna genetyczna wartość i roślina zacznie degenerować się. Indica i odmiany o jej dominujących cechach cierpią i stresują się w warunkach zimowych i często kwitną niezależnie od godzin światła, produkując więcej żywicy na karłowatych roślinach.

Wzrost wegetatywny konopi utrzymuje się indoor, outdoor i w szklarniach za pomocą 16 do 24 godzin światła dziennego. Automatycznie kwitnące (żenskie) konopie będą kwitnąć według swojej chronologii i nie ma na to wpływu fotoperiodyzm

W pomieszczeniu i w szklarniach etapy wzrostu mogą być kontrolowane za pomocą cyklu światło/ciemność – fotoperiodyczności. Jest ona głównym bodź­cem do wywołania kwitnienia. Daj roślinom 12/12-godzinny plan dnia i nocy celem wywoływania kwitnienia. Dać roślinom 0 do 8 godzin ciemności i od 16 do 24 godzin światła celem zachowania wzrostu wegetatywnego. Kontrolowanie fotoperiodyczności pozwala ogrodnikom kontrolować cykle wegetatywne i kwit­nienia. Zajrzyj do moich książek po więcej informacji na temat kontroli fotope- riodyczności. Ogrodnicy outdoor pracują z Matką Naturą i mają czas zbiorów po czasie długich nocy i krótkich dni wiosną i jesienią. Po określeniu płci rośliny, może stać się ona matką, klonem lub rozpłodowym samcem i może być zbierana, a nawet odmładzana. Uwaga: Rośliny pokazują wczesne męskie lub żeńskie „przed-kwiaty” w czwar­tym tygodniu wzrostu wegetatywnego. Przesadzanie, cięcie i naginanie mają początek, gdy rośliny znajdują się w fazie wzro­stu wegetatywnego. Oto informacje na ten temat..

Przesadzanie

Gdy rośliny przerosną swoje pojemniki, muszą być przesadzone w celu kontynu­acji szybkiego wzrostu. Zahamowane, ciasne systemy korzeniowe dają chorowite i karłowate rośliny. Objawy problemów z systemem korzeniowym roślin obejmują powolny, słaby wzrost. Poważnie ograniczone przez korzenie rośliny rosną prosto w górę z gałęziami, które boleśnie rozciągają się poza pojemnik. Zanim zdołamy zobaczyć te objawy, roślina jest już ograniczana. Aby sprawdzić korzenie, należy usunąć rośliny z donic i zobaczyć, czy korzenie tworzą matę na dnie lub krążą wokół boków pojemnika. Podczas uprawy roślin krótkich, które mogą być podlewane codziennie i osiągają pełną dojrzałość w 70 do 90 dni od klonów lub sadzonek, nie ma potrzeby używa­nia pojemników większych niż około trzech do pięciu galonów (11.4-19 l). Większe rośliny i rośliny macierzyste muszą mieć dużą donicę, jeśli są przechowywane przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Na zewnątrz i w szklarniach rośliny mogą urosnąć znacznie większe niż w pomieszczeniu. Pojemniki powinny być tak duże jak to możliwe, aby pomieścić dużą masę korzeni. Duże rośliny produkujące dziesięć funtów (4,5 kg) leczniczych kwiatów konopi mogą być uprawiane w pojemnikach o pojemności 200 do 500 galonów (757-1893 I).

Jest to pierwszy z sześciu fragmentów nowej książki Jorge’a Cervantesa Cannabis Encyclopedia: Indoor, Outdoor and Greenhouse Cultivation, Concentrates and Cooking Medical Marijuana formatu 279 x 216 mm (8,5 x 11 cali), 608 stron w kolorze, 2.100 zdjęć, 340.000 słów. Termin publikacji: wrzesień 2014. Znajdziesz więcej informacji, w tym kompletny spis treści i więcej fragmentów, odwiedzając stronę Jorge’a www.marijuanagrowing.com

 

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz