Exclusief interview met Thomas Rau, oprichter Legale Cannabis Coalitie

06 Mar 2019
Voor de Legale Cannabis Coalitie (LCC) en oprichter Thomas Rau wordt 2019 een spannend jaar. De coalitie is een van de grootste kanshebbers voor deelname aan het wietexperiment en wil ook voor de medicinale markt gaan kweken. In een exclusief interview vertelt Rau over de strategie en de plannen van de Legale Cannabis Coalitie. “Wij hopen natuurlijk dat we na de start van het experiment kunnen groeien.” Nederland maakte in maart 2017 kennis met de Legale Cannabis Coalitie, door een Brandpunt reportage van journalist Jos Slats, ‘De jacht op de Nederwietmiljoenen’. Begeleid door beelden van de koepelgevangenis in Breda meldde de voice over: “Een groep Nederlandse ondernemers kijkt serieus naar de mogelijkheden om hier, op deze goed te beveiligen locatie, een grote cannabiskwekerij te beginnen, onder toezicht van de staat. Er valt grof geld te verdienen aan het Groene Goud. De bedrijven hebben zich verenigd in de Legale Cannabis Coalitie. Tot nu toe opereren ze onder de radar en werken ze in het diepste geheim aan hun plannen voor wietteelt op industriële schaal.”

Gemengde gevoelens

Thomas Rau (52) kijkt met gemengde gevoelens terug op de reportage. “Vooropgesteld: Jos Slats is een uitstekend onderzoeksjournalist, met wie we vele gesprekken hebben gevoerd. Het jaar daarvoor had Jos een reis door Canada en de VS gemaakt en wist dus welke ontwikkelingen daar plaatsvonden én de invloed die de Nederlandse Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen daar heeft.” Op dat moment was Rau al bijna twee jaar bezig met de LCC. Zijn achtergrond heeft niets met cannabis te maken; hij studeerde commerciële techniek en werkte bij verschillende bouwbedrijven. Compagnon Peter Tas (52) heeft een ICT achtergrond en runt een communicatiebureau. De belangrijkste redenen om zich met cannabis bezig te gaan houden: de wietwet van D66 en de enthousiaste verhalen van Nederlandse ondernemers die in de VS en Canada actief zijn in de legale cannabisindustrie. [caption id="attachment_19414" align="alignnone" width="800"]Exclusief interview met Thomas Rau, oprichter Legale Cannabis Coalitie Canadese wietbedrijven zoals Canopy Growth Company hebben inmiddels een grote voorsprong opgebouwd.[/caption]

Contraproductief

“Er speelden twee dingen,” zegt Rau, terugkijkend op de Brandpunt reportage. “Ten eerste waren en zijn wij van mening dat het actief opzoeken van de media onze businesscase niet helpt. Wij hebben twee belangrijke stakeholders. De overheid, die door wet- en regelgeving bepaalt of wij onze businesscase überhaupt kunnen uitvoeren. En de bestaande cannabissector, dus de coffeeshopbonden en hun leden, die straks bepalen of ze de door ons geteelde cannabis aantrekkelijk genoeg vinden. Beide stakeholders bindt je niet aan je door actief de media op te zoeken, dat werkt eerder contraproductief. Ten tweede speelde een juridisch aspect mee voor bepaalde LCC-partners: mag je als onderneming meewerken aan een ontwikkeling voor de toekomst, die nu wettelijk nog niet is toegestaan? De ene onderneming tilde daar zwaarder aan dan de andere.” En inderdaad, de LCC heeft naar de Bredase koepelgevangenis gekeken als mogelijke kweeklocatie. “Maar ook naar heel veel andere locaties. Maar een saaie tuinbouwlocatie in de polder was natuurlijk minder aantrekkelijk voor de reportage.”

Medicinale markt

Aanvankelijk wilde de LCC beginnen met kweken voor de medicinale markt. Ze deden dan ook mee aan de tender voor medicinale cannabis, die werd stopgezet na protesten van een aantal grote Canadese cannabisbedrijven. “We zijn ooit gestart met de intentie om eerst op het gebied van medicinale cannabis een rol te vervullen”, zegt Rau. “Daarmee volgen we de internationale trend: vrijwel overal is eerst sprake van legalisering van medicinale cannabis, pas daarna volgt legalisering van cannabis voor recreatief gebruik. Door het wetsvoorstel van D66 en de daaropvolgende kabinetskeuze voor een experiment, is de teelt van cannabis voor recreatief gebruik sneller op ons pad gekomen. Wij geloven in de medicinale werking van cannabis, en de marktkansen in Nederland en Europa. En we zijn bereid te investeren in onderzoek, wat op dit moment ook gebeurt, ondanks het stopzetten van de tender.”

Uniek

Sinds de oprichting in januari 2015 heeft de LCC meerdere partners aan zich weten te binden, waaronder Wageningen University & Research (WUR), substratenfabrikant Grodan, kassenbouwer Havecon, glastuinbouwteler Leo Ammerlaan, beveiligingsbedrijf G4S en Arno Hazekamp, die jarenlang bij Bedrocan heeft gewerkt. Rau: “De telers van WUR hebben nu een aantal jaar ervaring met de teelt van medicinale cannabis. Dat deden zij de afgelopen jaren voor twee ondernemingen die nu ook partner zijn in het gezamenlijke proefproject met WUR. Hierin werken zeventien partijen samen in onderzoek en ontwikkeling. En dat zijn vrijwel allemaal partijen die wereldwijd bij grote cannabisprojecten betrokken zijn. De ervaring en opgedane kennis is, denken wij, uniek in de wereld.” [caption id="attachment_19415" align="alignnone" width="800"]Exclusief interview met Thomas Rau, oprichter Legale Cannabis Coalitie Thomas Rau (tweede van rechts) en Peter Tas (derde van rechts) bij een VOC-vergadering.[/caption]

Op welke schaal kweken?

De LCC presenteerde zich in 2018 actief aan de coffeeshopbranche: in mei sprak Thomas Rau op het Transparante Keten II congres in Utrecht, in december was hij met Peter Tas te gast bij een bestuursvergadering van coffeeshopbond PCN. Als ik hem vraag op welke schaal de LCC wil gaan kweken - hoeveel vierkante meter, hoeveel planten - zegt Rau: “Het zou flauw zijn om te antwoorden dat dat allemaal afhangt van de definitieve AMvB. Wij hebben de concept-AMvB goed gelezen. Zoals het nu beschreven is zou je op zo’n zestig deelnemende coffeeshops uitkomen in tien gemeenten. De oplettende lezer weet dan ongeveer wat dat betekent voor de jaaromzet. En die moet verdeeld gaan worden onder vijf tot tien telers. Coffeeshops zijn vrij om te kiezen met welke teler of telers ze in zee gaan. Het wordt dus erg belangrijk om uitstekende kwaliteit, diverse variëteiten en een concurrerende prijs te bieden. Dat heeft uiteraard ook een groot effect op de omvang van je teelt. Wij hopen natuurlijk dat we na de start van het experiment kunnen groeien.”

Teeltverzamelgebouw

Door contacten met de ambtenaren van de ministeries van Justitie en Veiligheid en van VWS die het wietexperiment begeleiden, ontstond het idee voor een teeltverzamelgebouw, naast de eigen kweekfaciliteit die de LCC hoopt te bouwen. Rau: “Dat idee is ontstaan toen wij van de betrokken ministeries vernamen hoe zij straks tot aanwijzing van de telers overgaan. Van de vijf tot tien telers zullen zij enkele telers met grootschalige teeltervaring kiezen, en enkele kleine telers met specifieke cannabisteelt-ervaring. Als je als kleine tot middelgrote teler een teeltlocatie moet realiseren heb je onevenredig veel meer kosten dan een grote teler, omdat je dezelfde voorzieningen en investeringen met veel minder vierkante meters moet terugverdienen. Dat zou niet eerlijk zijn.”

Kennispartners

De oplossing: kleinere telers kunnen ruimte huren in een verzamelgebouw van de LCC. Rau: “Wij hebben alle spelers aan boord voor de realisatie van de best mogelijke teeltlocatie. Daarnaast hebben we kennispartners op het gebied van transport, beveiliging, automatisering en laboratoriumtesten. Telers kunnen straks bij ons zelf kiezen hoe zij hun teeltlocatie willen inrichten. Die locatie is van hen en zij bepalen of collega-telers wel of niet een kijkje mogen nemen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om in een aantal voorzieningen deel te nemen. Dat totaalplaatje bepaalt de huurprijs. Als telers gebruik willen maken van personeel waar ze al jaren mee samenwerken is dat aan hen: wij zorgen met een partner voor de screening van de mensen, zodat de overheid geen risico loopt. In de VS zijn LCC-partners betrokken bij een vergelijkbare ontwikkeling.” Exclusief interview met Thomas Rau, oprichter Legale Cannabis Coalitie

Selectie

De selectie van gemeenten voor het experiment, aanvankelijk gepland voor november 2018, is uitgesteld en zal volgens het kabinet “op basis van de huidige stand van zaken plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2019”. De LCC is er in ieder geval klaar voor en kan zich in grote lijnen best vinden in de opzet van het experiment. De voornaamste kritiek geldt de afbouw en het vervolg. Rau: “Stel nou dat een jaar na de start zowel de deelnemende coffeeshops als de consumenten lyrisch zijn over de resultaten. Dan is het toch niet uit te leggen aan die andere honderden coffeeshophouders én aan die honderdduizenden consumenten dat ze nog een paar jaar moeten wachten. Niet één politicus, van welke signatuur dan ook, kan dat uitleggen. En in de tussentijd zijn bijvoorbeeld Denemarken, Duitsland en zelfs Luxemburg ons voorbijgestreefd!”

Een paar uur aan antwoord

Laatste vraag: wat zijn de belangrijkste dingen die Rau in de afgelopen jaren heeft geleerd over cannabis en de cannabisbranche? “Ha, dat zijn twee vragen met een paar uur aan antwoord! Misschien is het allerbelangrijkste wel dat er maar bar weinig mensen zijn die zowel kennis hebben over het plantje, de teelt, de werking, de wet- en regelgeving nationaal en internationaal, de verslavingskansen, de consumenten enzovoort. Wij zijn nu zo’n vier jaar bezig en leren nog iedere dag. Een lastige ontwikkeling is de aandacht die cannabis ineens krijgt van mensen en partijen die korte termijn rendement nastreven. Wij worden veelvuldig benaderd voor samenwerkingen, maar komen meestal tot de conclusie dat we geen toegevoegde waarde zien.” www.legalecannabiscoalitie.nl Tekst & fotografie: Derrick Bergman / G0NZ0 Media