Een gedoogverklaring is geen schaars recht

André Beckers
Op 30 maart 2021 deed de rechtbank Limburg een uitspraak die ongetwijfeld heel wat pennen in beweging zal gaan zetten. Waar gaat deze rechtszaak over? In de gemeente Roermond zijn 2 coffeeshops gevestigd. Er worden maximaal 2 coffeeshops gedoogd in Roermond. De huidige eigenaar van de coffeeshops heeft inmiddels een ruime dertig jaar exploitatie ervaring opgedaan.

De burgemeester van Roermond besloot vorig jaar het coffeeshopbeleid te veranderen. Zij maakte publiekelijk bekend dat een coffeeshopvergunning een schaarse vergunning is en dat iedereen die dat wil de kans moest krijgen om één van de twee coffeeshopvergunningen te bemachtigen. Om dat te bereiken besloot zij dat de huidige exploitant in oktober 2024 het veld zou moeten ruimen. Wel mocht ook hij één nieuwe aanvraag indienen. De twee nieuwe coffeeshopexploitanten zouden door loting worden aangewezen. Voor de huidige ondernemer betekende dit dat als de loting voor hem goed uit zou pakken hij één coffeeshop op een andere locatie zou kunnen gaan exploiteren. Zijn naaste familieleden, zijn personeelsleden en zijn adviseurs mochten geen aanvraag indienen.

De burgemeester maakte duidelijk dat haar nieuw beleid een gevolg was van rechtspraak. Zij voelde zich verplicht haar coffeeshopbeleid te veranderen. Naar haar mening blijkt uit de Dienstenwet en de daarop gebaseerde rechtspraak dat coffeeshopvergunningen schaars zijn. Waarom schaars? Omdat er maar 2 vergunningen te vergeven zijn, terwijl er veel meer aanvragers zijn als je de markt voor coffeeshops opengooit.

Een gedoogverklaring is geen schaars recht

Namens de coffeeshopexploitant diende ik een bezwaarschrift in. Daarin zette ik op juridische gronden gemotiveerd uiteen waarom er naar mijn mening geen sprake was van een schaarse (coffeeshop)vergunning. De gemeente verklaarde mijn bezwaren ongegrond. Een gang naar de bestuursrechter volgde. Bij de rechtbank troffen mijn bezwaren doel.

De rechtbank bevestigde dat de burgemeester alleen een vergunning mag verlenen voor de verkoop van alcoholvrije dranken en niet voor de verkoop van hasjiesj en wiet. Die laatste verkoop mag slechts worden gedoogd. Gedoogverklaringen zijn geen vergunningen en niet onderworpen “aan de regels ter zake schaarse vergunningen”. De volledige uitspraak kun je hier lezen: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2021:2746&showbutton=true&keyword=coffeeshop+schaars

Goed nieuws voor de coffeeshopexploitant. Zijn vergunningen en gedoogstatus blijven intact.

André Beckers

Advocaat

www.Wolf.partners Maastricht

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht