Plagron Sugar Royal

ADDITIVE / ENHANCER
Zlepšuje chu? a redukuje dobu kultivace

Plagron Sugar Royal je používán pro zlepšení p?írodní v?n? a chuti výsledného produktu. Je to aditivum, které se používá sou?asn? se základní výživou. P?irozené procesy rostlin budou stimulovány a maximáln? podpo?eny používáním Sugar Royal.

Sugar Royal je velmi silné aditivum založené na aminokyselinách. Sugar Royal u rostlin zp?sobuje efekt stresu z nedostatku vody. Rostlina má pocit, že vysychá a proto se za?ne maximáln? soust?edit na reprodukci. Kv?ty, semínka nebo ovoce budou formovány vyšší rychlostí. Celkový process dozrávání bude urychlen. Rostliny za?nou produkovat vice prysky?ice jako ochranu proti vyschnutí. Kvalitní odr?da a zdravé rostliny, které m?ly možnost vývoje v optimálním prost?edí, mohou použitím Sugar Royalu zkrátit dobu vývoje od zasazení do sklizn? až o jeden týden.

Výhody Sugar Royalu

  • Lepší v?n? a chu?
  • Kratší kultiva?ní doba
  • M?že být použito jako ko?enové nebo listové hnojivo

* Kombinujte Sugar Royal s Green Sensation pro dosažení nejlepších výsledk?.
Pro další informace o Sugar Royalu a dalších produktech navštivte www.plagron.com

 
 
 

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu