Automatická závlaha pro outdoor a skleník

Snadná výživa… Maximální výt?žek!

HY-PRO se od roku 1990 t?ší zna?né p?ízni díky své ?ad? výrobk? vyzna?ujících se vysokou kvalitou a zárove? snadností použití.
Vysv?tlení této kombinace kvality a jednoduchosti je snadné: HY-PRO vytvá?í to nejlepší hnojivo na základ? použití složek nejvyšší kvality.
N?které z jeho prvk? jsou pro HY-PRO jedine?né, což k jeho úsp?šnosti bezesporu p?ispívá.
Vše, co potřebujete vědět o trichomech
Toto hnojivo, které je vhodné pro fázi r?stu i kv?tu, již obsahuje volné prvky (stopové prvky, posilova?e, stimulátory apod.), takže je není nutno pozd?ji dodávat.
Stálá kvalita hnojiva je zajišt?na používáním prvot?ídních složek.
 
 
• Koncentrace: 5 ml na litr vody
• Tato koncentrace platí pro celou ?adu výrobk? HY-PRO (s výjimkou ?ady ph-, jejíž množství se vyjad?uje v kapkách)
www.hy-pro.nl | info@hy-pro.nl

 
 
 

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu