Tvorba samců

Napadá mě jediný důvod, proč by někdo chtěl donutit samičí rostlinu k přeměně pohlaví na samčí: použít pyl ze samce k tomu, aby samice vytvořily semena. Těm se poté říká feminizovaná semena. Tato semena poté mohou být použita k produkci výhradně samičích rostlin bez nutnosti hlídat výskyt samců.

Napadá mě jediný důvod, proč by někdo chtěl donutit samičí rostlinu k přeměně pohlaví na samčí: použít pyl ze samce k tomu, aby samice vytvořily semena. Těm se poté říká feminizovaná semena. Tato semena poté mohou být použita k produkci výhradně samičích rostlin bez nutnosti hlídat výskyt samců.

Nádoba na postřik s roztokem 120 ppm koloidního stříbra. Byla využita pro ošetření rostlin třikrát během jednoho týdne, když byl světelný cyklus změněn na kvetení.

Savci a většina dalších vyšších zvířat má v životě jeden orgán pro reprodukci, takže jejich rozmnožovací život je dán. Nicméně pokud jsou přidány hormony opačného pohlaví, budou ovlivněny jejich sekundární sexuální charakteristiky. Ženám se zmenší prsa a bude jim růst více ochlupení a zhrubne hlas, zatímco muži vytvářejí více tělního tuku, zvýší se jejich hlas a ztrácejí ochlupení těla.

Květy jsou reprodukčními orgány rostlin. Na rozdíl od savců rostliny vytvářejí nové reproduktivní orgány, květy, opakovaně. Takže pohlaví jejich orgánů není dáno tak, jako u savců. Pohlavní hormony nebo chemikálie, které ovlivňují pohlaví rostliny, mají silný účinek na pohlaví vznikajících květů. Při použití chemikálií podporujících růst samců rostou na samičích rostlinách samčí květy. Toto se neděje pouze u rostlin konopí, ale také například u okurek a melounů. Vyvolání tvorby samčích květů je obvykle používáno k vytvoření pylu pro opylení samičích květů u salátových okurek pěstovaných ve skleníku.

Konopí má neobvyklou pohlavnost. Jde o jedinou jednoletou rostlinu, o které vím, že je dvoudomá. To znamená, že má oddělené samčí a samičí rostliny. Ostatní jednoleté rostliny produkují jak samčí, tak samičí rozmnožovací orgány na jedné rostlině, jako například rajčata, nebo na oddělených květech, jako dýně a podobně. U rostlin, které mají jedno pohlaví, je pro pěstitele snadné je křížit a šlechtit. Stačí oddělit samce od samic, aby se na samice, ze kterých chcete mít semena, dostal pyl ze samců, které chcete použít.

Ošetřený klon Purple Kush má robustní růžice samčích květů.

Samčí rostlina konopí přirozeně nese, stejně jako samci savců, oba geny, jak samčí, tak samičí. Protože samec předává pouze jednu množinu, která odpovídá jedné množině ze samice, výsledné semeno bude buď samčí, nebo samičí.

Vytvořené samčí květy na samičí rostlině nejsou zcela stejné, jako květy na přirozeně se vyskytujících samcích. I když chemikálie způsobí, že se na samičí rostlině vytvoří samčí květy, nezmění se DNA rostliny. Pyl má jen samičí geny, protože samičí rostlina má dvě množiny samičích genů. Proto budou všechny rostliny vyprodukované z pylu samice.

Buď můžete pyl posbírat a poté jím za použití malého štětečku „natřít“ samičí květy, nebo můžete umístit samce a samice do stejné místnosti. Použijte větrák, aby vzduch cirkuloval. Pyl je unášen vzduchem a brzy přistane na bliznách samičích rostlin. Bílé, krémové nebo narůžovělé blizny jsou duté trubičky s malými chloupky, které filtrují vzduch. Jakmile se příslušný pyl dotkne chloupků, je vtažen do trubičky a spermie je transportována dolů k čekajícímu vajíčku v základně květu. Květ je opylen a začíná růst semínka.

Doslova všechny květy jsou samčí. Vidět je jen několik málo samičích.

K tomuto postupu je však jedno varování. Jestliže je tato technika používána generaci za generací, pravděpodobně se vám nedopatření podaří vybrat hermafroditní rostlinu, což je nežádaná vlastnost (přirození hermafroditi jsou nebezpečnými opylovači a měli by být z pěstebního prostoru odstraněni a zničeni). Rostliny se sklony k hermafroditismu tvoří velké množství pylu. Z tohoto důvodu by tato technika měla být používána jen pro generaci semen určenou k prodeji malopěstitelům ke konečnému pěstování, aby se tyto sklony k tvoření hermafroditismu nepřenášeli přes několik generací.

Technika vyvolání tvorby samčích květů

Čtyři samičí rostliny Purple Kush. Všimněte si, že dvě ošetřené rostliny mají samčí květy, zatímco kontrolní rostliny, které ošetřeny nebyly, vytvářejí normální samičí květy.

První metodou, kterou groweři konopí používají k vyvolání tvorby samčích květů, bylo použití dusičnanu stříbrného. Jde o špinavou látku, která při potřísnění pokožky způsobí, že kůže dočasně zšedne. Skvělá věc pro zombie party, ale… Výzkumníci poté vyvinuli potentnější látku – thiosíran stříbrný. Je vytvořen kombinací dusičnanu stříbrného a thiosíranu sodného. Jde o složitou chemii a pro většinu čtenářů může jít o příliš podrobnou a únavnou záležitost. Dalším problémem je, že jak dusičnan stříbrný, tak thiosíran sodný jsou hlídané chemikálie a dodávají se jen na schválená místa a do laboratoří.

Koloidní stříbro je produkt bezpečný pro zákazníky a je dostupné v lékárnách a na internetu. Vzniká, když vodou proudí elektřina a jako anionová elektroda, která pouští elektřinu, se použije kousek stříbra. Malé množství stříbra se uvolní do vody a vznikne stabilní roztok.

V naší rodině používáme koloidní stříbro při pocitu nachlazení a dalších hrozících útocích infekce. Jde o čistou tekutinu bez chuti, snadno se používá a nejsou zapotřebí žádné zvláštní instrukce. Není jedovatá a při zdravotních obtížích se užívá vnitřně pitím.

Palice této ošetřené rostliny Sour Diesel tvoří množství samčích květů.

Koloidní stříbro lze také využít k vyvolání tvorby samčích květů na samičích rostlinách. Protože je jeho používání bezpečné, nevztahují se na něj žádná omezení, snadno jej získáte a není drahé, jde o výbornou volbu.

Jak na to

Pro vyvolání tvoření samičího pylu ze samičích rostlin jsem třikrát postříkal rostliny 120 ppm koloidního stříbra, pokaždé po třech až čtyřech dnech a to v době, kdy byly rostliny uvedeny do fáze kvetení v režimu 12 hodin světla a 12 hodin nepřerušené tmy. Listy jsem sprejoval do chvíle, kdy z nich roztok kapal.

Grower, se kterým jsem se nedávno setkal, používal trochu odlišnou techniku. Postřikoval rostliny denně roztokem 30 ppm koloidního stříbra po dobu dvou týdnů při změně režimu na kvetení a dočkal se stejných výsledků.

Neošetřená kontrolní rostlina Sour Diesel, shodná s rostlinou ošetřenou, tvoří jen samičí květy.

Výsledky: Čtyřicet dní po prvním vystavení účinkům koloidního stříbra měly tři rostliny, které jsem jím ošetřil, robustní samčí květy s bohatou tvorbou pylu. Dvě z rostlin byly zakořeněné klony a jedna byla ve vegetativní fázi několik týdnů před ošetřením koloidním stříbrem. Pro kontrolu byly použity rostliny stejné odrůdy. Kontrolní rostliny měly všechny normální samičí květy.

Použití koloidního stříbra pro vyvolání tvorby samčích květů je bezpečný, snadný a levný způsob produkce vlastních feminizovaných semen.

Před lety si Soma ze Soma Seeds všiml, že některé přezrálé rostliny tvoří při stárnutí malé množství samčích květů. Tyto květy nejsou výsledkem hermafroditismu, ale zoufalým pokusem rostliny o reprodukci. Po krátkou dobu této skutečnosti využíval pyl z těchto květů pro opylení. Problémem této techniky je omezené množství vytvořeného pylu. Takže tato technika, ačkoli je snadná, vede k vytvoření pouze malého množství semen.

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu