Regular outdoor 2011, 2. část

Soft Secrets
07 Mar 2012

Kde klasický strain odolá, „automat" chřadne nebo umírá!


Kde klasický strain odolá, „automat" chřadne nebo umírá!

Veškerým samonakvétacím odrůdám se ve volné přírodě nedaří tolik, jako je tomu u odrůd klasických. Jedním z důvodů je pomalý růst a všeobecně nízká výška těchto rostlin. Maxima dosahují cca kolem 1,5 metru, v průměru je to metr jeden. Kde klasický strain odolává nájezdům slimáků či vinutí popínavého plevelu, tam „automat" chřadne nebo umírá! Přesto všechno jsme si třetinu zasazených autofloweringů domů odvezli..;)

I když stavba květu připomínala spíše „čekanku", květy byly řídké, společným jmenovatelem byla velká míra pryskyřice hustě pokrývající i větší lístečky. Palice příjemně voněly převážně po ovoci a sušení proběhlo díky konzistenci během jednoho týdne. A začalo se konzumovat, v srpnu! To je pro většinu starších pěstitelů věc donedávna nepředstavitelná až prazvláštní...;), prožívat čas sklizně a testování již takhle brzo!
Nejvíce se do volné přírody osvědčily strainy Deimos od Buddha seeds a Auotomazar od Dutch Passion. Tato předčasná část sklizně nám velice zpříjemnila čekání na „pravou" klasickou sklizeň očekávanou koncem září...

Květová fáze

3. 9. jsme se na pole znovu vrátili s pořádnou květovou náloží a opět jsme pohnojili přípravky Canna Bio Flores a Bio Boost s přídavkem Bloombasticu od Atami. Po důkladném prohlédnutí květu byli ještě v tuto pozdní dobu zjištěni dva klubající se samci a to u rostlin, které ještě minule neprojevily známky pohlaví. Byly to strainy Shit a Sensi Star, které pro svoji pozdní dobu květu nebyly dobrou volbou pro outdoor na severu Čech. Z tohoto důvodu jsme zamítli použití pylu pro křížení, jelikož vybíráme ty nejdříve kvetoucí samce i samice. U jiných pěstitelů, na více prosluněných místech se však i tyto kytky dočkaly pěkného květu, což značí, že i pěstební klima ovlivňuje start a intenzitu kvetení...
Otrhali jsme žloutnoucí spodní listí a samozřejmě provedli postřik proti plísním přípravkem Bud Rot Stop. Vše bylo precizně ošetřeno, samci vytrženi a zbylé už jen samičky jsme vyvázali tak, abychom zamezili lámání větví pod tíhou mocných květů...;) Celé pole produkovalo silnou až omamnou vůni, strainy Purple1, Passion1, TaoPurple započaly od středu tmavnout a zbarvovat se do vínové barvy. Na modelech Time Warp, Top Tao, Tao Chronic, Nebula, Avalon a Bonkers se již třpytila čirá pryskyřice. Všechny strainy jsme opylili na spodních patrech přineseným pylem, který jsme získali z prvních samců z tohoto pole. Vše jsme zaznamenali a popsali.

Na místo jsme se vrátili až po třech týdnech s tím, že v případě zralosti některých květin, budou již dostatečně propláchnuté a připravené na sklizeň. Náš předpoklad byl správný, většina modelů byla již ve vrchní části rostliny zralá a tak jsme tyto vršky nožem pěkně odřezali a zabalené do papíru uložily do připravených batohů. Spodní opylené větve, které již obsahovaly nezralá semena, jsme ponechali. Naposledy jsme kytky ošetřili postřikem proti plísni, žádná jiná hnojiva ani přípravky jsme již nepoužili.
Po dalších třech týdnech, a to 15. 10., jsme provedli celkovou sklizeň včetně spodků, kde byla semena v plné zralosti, krásně tvrdá a vybarvená. Stonky jsme vytrhali i s kořeny a uložili na „kompost". Pole bylo upraveno tak, aby moc nesvítilo a nelákalo k pozornosti při případné procházce hajného.

Sušení a třídění

Kytky, nasekané na větve, jsme pečlivě otrhali od velkých listů a zároveň prohlédli, abychom odstranili zárodky plísně, které se již v malém procentu objevily. Část jsme sušili klasicky zavěšením na šňůry v dobře větrané místnosti, kvalitnější materiál byl sušen v Light Boxu na sítech Dry Net za neustálé výměny vzduchu. Pro eliminaci intenzivní vůně musel být použit uhlíkový filtr. Strainy byly rozděleny, pečlivě popsány a uloženy do vzduchotěsných nádob Tightvac. Květy obsahující semena byly rozmělněny, semena roztříděna a podrobena testu životaschopnosti (zvýšený tlak na semeno vytvořený mezi palcem a ukazováčkem nám nedozrálé semínko rozmáčkl na placku, zatímco zralé a kvalitní semeno zůstalo celé). Semena byla před uložením do temna a chladu ještě tři týdny nechána na vzduchu, jelikož při okamžitém uložení a uzavření by mohla začít plesnivět, až by se nakonec rozpadla na prach. Při práci se semínky jsme vypozorovali, že u většiny Purple strainů slézá vrchní tmavá slupka dolů a semínka pak zůstávají čistě bílo/zelená, jakoby nezralá. Test klíčivosti nás však utvrdil o opaku, semínka nádherně vyklíčila stejně jako ta ostatní tmavá!

Nevím, zda jste se nechali přesvědčit a pro příští rok použijete i regular semínka, nebo zůstanete u feminizovaných, ale přeji vám každopádně tak výtečnou sklizeň, jako se podařila nám. Pokud se vám zadaří, určitě nezapomeňte zaslat fotografie do redakce Soft Secrets, jako odměna vás čekají právě regular semínka Top Tao outdoor mix a vy již jistě víte, že budou stát za to..;)
Bum Šiva Bum

S
Soft Secrets