Proč s příchodem rodičovstvím lidé hulení omezí, ale neskončí úplně

Soft Secrets
18 Sep 2017
Dospělí lidé, kteří kouří marihuanu, se často po tom, co se stanou rodiči, obvykle stáhnou, ale nemusí nutně zcela přestat. Na to, jestli někdo užívá marihuanu, má vliv nejen jeho vnímání rostliny konopí, ale mnoho a mnoho dalších atributů. Užívání této látky je však celkem pochopitelně ovlivněno nástupem rodičovství. Co se týká užívání marihuany, celý svět se rychle mění, protože zákony ohledně ní se zjednodušují a její společenské přijetí roste – nejen ve státě Washington v USA, ale i jinde po celém světě. V této souvislosti se nově zveřejněná studie Výzkumné skupiny sociálního rozvoje (SDRG) Univerzity ve Washingtonu zaměřila na získávání informací o užívání marihuany mezi rodiči a lidmi, kteří rodiči nejsou. „Pokud jde o dospělé, zatím neznáme dlouhodobé důsledky mírného užívání marihuany v kontextu její legalizace, takže nemůžeme s jistotou říci, zda je zapotřebí zasahovat,“ vysvětluje Marina Epstein, vedoucí výzkumu UW a vedoucí autorka této studie. „Nicméně pokud jde o rodiče, užívání marihuany je u těchto jedinců silně spojeno s užíváním marihuany jejich dětmi. A to je závažný problém, protože u těch to může být vysoce škodlivé, mnohem škodlivější, než u dospělých. Studie by nám měla pomoci připravit se na budoucí budování účinných intervencí pro všechny dospělé v okamžiku, kdy se problém stane reálným. " Proč s příchodem rodičovstvím lidé hulení omezí, ale neskončí úplně Studie byla zveřejněna online 19. května tohoto roku v Prevention Science a sledovala 808 dospělých (rodiče dětí a bezdětné jedince) ze skupiny SDRG, která byla poprvé vytvořena na základních školách v Seattlu v 80. letech minulého století jako součást dlouhodobého výzkumného projektu. Při studii marihuany byli účastníci po určitou dobu sledováni v pravidelných intervalech, a to po dobu 12 let. Studie skončila, když byla většina účastníků ve věku 39 let. Tento výzkum byl uzavřen v roce 2014 – tedy dva roky po legalizaci marihuany ve Washingtonu. Rostoucí dostupnost marihuany spolu s výrazným posunem společenských názorů na tuto bylinu dává nálezům a zjištěním časovou univerzalitu a poskytuje velký potenciál pro další studium, uvedla Epsteinová. Jaké faktory nejvíce ovlivňují chování, zejména u rodičů? Předchozí studie v minulosti spojovaly rodičovství s poklesem v užívání marihuany. Co však tuto studii od ostatních odlišuje, je fakt, že byly sledovány i další vlivy. Více než polovina Američanů nyní podporuje plnou legalizaci marihuany. Zpráva Pew Research Center z roku 2015 a také údaje z roku 2014 naznačují, že většina Američanů nyní považuje alkohol za zdraví škodlivější, než marihuanu, což je oproti minulosti změna. Obavy o vliv marihuany na zdraví se soustředí spíš na vliv na děti a dospívající - období, kdy je lidský mozek stále ve vývinu. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí a Národní institut pro zneužívání drog zdůrazňují možnost dlouhodobé kognitivní poruchy, problémy s pozorností a koordinací a další rizikové dopady způsobené silným užíváním marihuany. Z těchto důvodů lékaři doporučují, aby se rodiče marihuaně - nebo silnému pití – v blízkosti dětí vyhýbali, aby zabránili napodobování jejich chování dětmi. Z výzkumu univerzity vyplývá, že za uplynulý rok hlásilo užití marihuany obecně znatelně vyšší procento bezdětných osob než rodičů dětí. Ve věku 27 let například 40 % bezdětných osob uvedlo, že marihuanu kouřili, ve srovnání s asi 25 % rodičů. Počínaje třicátým rokem věku účastníků se užívání marihuany snížilo, ale mezi oběma skupinami zůstala znatelná mezera: o něco více než 16 procent rodičů uvedlo, že v uplynulém roce trávu kořili, zatímco u bezdětných osob to bylo celých 31 procent. Studie však také ukázala, že u účastníků, kteří začali užívat marihuanu jako mladí dospělí, je o poznání vyšší pravděpodobnost, že budou pokračovat v jejím užívání až do 40 let věku, a to i poté, co se stanou rodiči. Mít partnera, který užívá marihuanu, také zvyšuje pravděpodobnost, že účastníci budou pokračovat v užívání. Tyto trendy platili jak pro rodiče, tak pro bezdětné, což dokazuje vliv postojů a chování druhých, uvedla Epsteinová. „Ukazuje to, že potřebujeme zacházet s užíváním látky z pohledu rodinné jednotky, ne samotného jedince. Evidentně nestačí, že mezi partnery skončí jedna osoba. Intervence znamená práci s oběma jedinci zároveň,“ uvedla. „Měli bychom řešit i pozitivní postoje lidí k marihuaně, pokud u nich chceme omezit její užívání.“ A zatímco se v současnosti diskutuje o zdravotních rizicích hlavně u dospělých, hnací silou pro preventivní kampaně v budoucnosti může být zaměření právě na děti, dodala Epsteinová. Jindřich Hempy Krása
S
Soft Secrets