Přehřátí při indoor pěstování Jaká protiopatření lze provést?

22 Feb 2020
Pěstební místnosti mívají v létě problémy s přehříváním, pokud si tedy v pěstování neuděláte přestávku. Ale kdo si chce dělat přestávku? Milujeme naše rostliny a potřebujeme je. V případech, kdy se místnost přehřívá i bez dalších zdrojů tepla, existují i jiné triky, které udrží teplotu pod kontrolou, než je klimatizační zařízení spotřebovávající elektřinu. Dochází k tomu například v případech, když se rostliny pěstují pod špatně izolovanou střechou na jižní straně.

Použití klimatizace

Pokud jde o použití klimatizačních zařízení, cena těchto zařízení není vysoká. Při každé hodině provozu však spotřebovávají energii a peníze a také znečišťují životní prostředí. Při pěstování indoor fungují klimatizační jednotky pouze tehdy, pokud neexistuje prakticky žádné větrání nebo pouze přerušované větrání. Pokud se vzduch vstupující při teplotě nad 30 ° C ochladí na 26 ° C a běží také ventilace, dovedete si určitě představit, kolik peněz dodavatelé elektřiny vydělají.

Pokud se rozhodnete pro přerušované větrání, měli byste také zvážit použití CO² v pěstírně. Konec konců, rostliny nemohou bez CO² růst. Pokud chcete znatelně zvýšit obsah CO², měli byste nechat teplotu opět stoupnout na cca. 30 °C, protože rostliny s větším množstvím CO2 také snášejí více tepla, pokud dokážete změřit obsah CO2 ve vzduchu, abyste věděli, zda skutečně můžete teplotu zvýšit. Pokud je množství CO2 nižší než 400 ppm, optimální teplota je 26 °C. Pokud se CO2 zvýší na 1600 ppm, lze teplotu zvýšit mírně nad 30 °C. S vyšším obsahem CO² není vhodné pěstovat rostliny. Použití mírně se dále doporučuje pouze během fáze svícení. Pro noční fázi je optimální teplota těsně pod 20 °C.

Pokud však musíte přepnout z normální ventilace na šokovou ventilaci, při použití CO² a zároveň klimatizačního systému k chlazení pěstírny, byste měli pečlivě zvážit, zda kabely a pojistková skříň, kterou používáte, mají dostatečnou kapacitu. U běžných domácích rozvodů elektřiny s 230 volty vydrží pojistková skříň, na které je připojeno několik nástěnných zásuvek, maximálně 3600 wattů, jinak to bude příliš mnoho a zvýší se riziko požáru.

cannabis
Vzduch by neměl být teplejší a sušší

Pěstební místnost v létě a zimě

Existují však i jiné s lepší způsoby regulace teploty. Řešením, které většina čtenářů obvykle nezváží, je možnost přesunout pěstební prostor do jiné oblasti. Pokud nechcete vytvořit zvláštní segregovanou oblast ve sklepě, protože si myslíte, že v zimě by tam mohlo být příliš chladno, můžete jej využít i v létě. Nejdražší zařízení lze přepravovat bez jakýchkoli obtíží, zatímco zbytek lze znovu postavit nebo znovu zakoupit. Pokud je místnost náchylná k přehřívání nebo podchlazení, je vhodné vyhnout se kritickému období nebo zařídit dva pěstební prostory.

Posílení ventilace a práce se studeným přiváděným vzduchem

Průměrný indoor guerilla pěstitel je šťastný, když má místnost, která je vhodná pro indoor pěstování. Ale i tak existuje několik triků a tipů, jak v místnosti zlepšit kontrolu klima.

Nejlogičtější věcí je vždy posílit ventilaci a, pokud je to možné, přivádět vzduch z chladného místa nebo, je-li to třeba, odvádět teplo pomocí sekundárního ventilačního systému. Použitý ventilátor by měl být o něco menší a měl by být spolu se skutečným odsávacím ventilačním systémem ovládán vhodnou klimatizační jednotkou. Tímto způsobem budou ventilátory zvyšovat a snižovat svůj výkon současně. Musíte však zajistit, že v pěstebním prostoru bude mírný podtlak, aby bylo umožněno pasivní proudění malého množství vzduchu. Pokud dojde k přetlaku, páchnoucí vzduch se bude hromadit, čemuž by se mělo zabránit.

Ve stejné pěstební místnosti byste mohli pracovat s velmi silným odvětrávacím systémem a zimním / letním větracím systémem. V zimě by měl být vzduch nasáván z teplejšího místa nebo předem upraven v předsazeném prostoru.

Jasnou výhodou, kterou nabízí ventilační technologie, je možnost nasávat vzduch z vnějšího zastíněného místa - které bude určitě chladnější než u blízkého okna - pomocí flexibilních hliníkových hadic. Vždy záleží na situaci.

Přehřátí-při-indoor-pěstování-Jaká-protiopatření-lze-provést?
Jednotka klimatizace pro vstupní a výstupní vzduch

Redukce zdrojů tepla

V minulosti existovaly pro osvětlení konopí ve fázi kvetení pouze lampy HPS nebo MH. Od té doby se situace zcela změnila.

Zpočátku byly představeny energeticky úsporné žárovky se světelným spektrem specifickým pro rostliny. V dnešní době jsou kvelitní LED diody lepší a lze je použít k úspoře elektřiny na srovnatelně velkých plochách. V každém případě mohou oba světelné zdroje generovat méně odpadního tepla. V současné době jsou k dispozici také elektronické předřadníky, které lze použít ke snížení výkonu lamp HPS, které také snižují množství odpadního tepla.

Ještě před těmito technickými vylepšeními několik pěstitelů během horkých dnů jednoduše odstranilo každou druhou lampu.

Pokud však pracujete s malým stanem a jednou lampou, zjevně není možné, když je teplota příliš vysoká, vypnout světlo. Přesto, vypnutí světla je v pořádku během kritických hodin, vzhledem k tomu, že 12 hodin nepřetržité tmy je pro kvetoucí rostliny nezbytné, pokud nepěstujete samonakvétací odrůdy.

Může to také fungovat, pokud bude svícení kratší než 12 hodin, např. cyklus 12 hodin tmy, 4 hodiny světla, 4 hodiny tmy a 4 hodiny světla. Každý, kdo má výhrady k této metodě, se může rozhodnout, že v pěstírně bude pověšen zdroj slabšího světla (s nižším odpadním teplem) a bude ho využívat po dobu plánovaných 4 hodin.

Pokud nemáte malé, ale velké problémy s teplem, měli byste opravdu přemýšlet o chladnějších svítidlech a chytřejším systému přívodu vzduchu a větrání. Nejjednodušším řešením je zapnout osvětlení během chladnější noci.

Pokud prodloužíte fázi růstu, nebudete potřebovat tolik světla, a proto vyprodukujete méně odpadního tepla. I v tomto případě však může být výhodné, když je 6 hodin fáze tmy (světelné) načasováno během horkých odpoledních hodin. Pokud pracujete s 12 hodinami světla a 12 tmy při kvetení, můžete nechat světla vypnutá od 11:00 do 23:00. Je to mnohem jednodušší a levnější než proti horku bojovat. Tyto typ nastavení doby svícení lze spravovat v každé pěstební místnosti.

Přehřátí-při-indoor-pěstování-Jaká-protiopatření-lze-provést?
Všechno na venkově

Proč je správná teplota tak důležitá?

Rostliny jsou živé bytosti a reagují negativně na stresové faktory. Špatná teplota je negativním stresovým faktorem. Pokud je příliš chladno nebo příliš teplo, rostlina bude nejprve růst pomaleji, v závislosti na teplotě, pak přestane růst úplně a nakonec se zmenší. Bez využití CO² je vhodná teplota 22 až 28 °C a optimální 24 až 26 °C. Při použití CO² se může teplota zvýšit na více než 30 °C v závislosti na obsahu CO² ve vzduchu. Ale v určitém okamžiku, od asi 36 °C, rostlina definitivně přestane růst. Podobně by neměla příliš stoupat teplota v půdě - jedním z důvodů je, že některé živiny se vstřebávají hůř, když kořeny stagnují.

V noční fázi teplota normálně klesá - v podstatě by neměla klesnout příliš pod 18 °C nebo stoupnout příliš nad 20 °C.

Proč je to tak důležité pro pěstování indoor, když rostliny dokážou odolávat těmto podmínkám venku? Především se s rostlinami pěstovanými indoor zachází jako se „zabalenými do vaty“, aby se předešlo chorobám a podpořil se jejich rychlý růst. Rostliny venku rostou pomaleji a mají také mnohem více času.

Zatímco u strainů pěstovaných indoor jsou od zasetí do sklizně zapotřebí zhruba tři měsíce, rostliny pěstované venku obvykle potřebují dvakrát tolik času. To znamená, že dny, které nejsou ideální, lze jednoduše přemostit a rostliny budou i nadále dobře fungovat.

Optimální hodnoty teploty jsou také důležité z jiného důvodu: v suchých květech konopí jsou pro dobrou chuť rozhodující terpeny.

Terpeny mají také vliv na užití. Některé terpeny jsou však velmi těkavé a mají tendenci se odpařovat - částečně nebo úplně - dokonce i při zvýšené pokojové teplotě. Pokud se vám podaří udržet teplotu v optimálním rozmezí, budete později odměněni kvalitnějšími sklizněmi kvantitativně i kvalitativně.

Přehřátí-při-indoor-pěstování-Jaká-protiopatření-lze-provést?
Vzduch by neměl být teplejší a sušší

Důležitá není jen teplota

O dosažení přijatelné teploty již bylo řečeno mnoho. Pokud má místnost tendenci se přehřívat, nedosáhnete výše uvedeného optimálního rozsahu 24 až 26 °C bez provozu výkonného klimatizačního systému. Obrovskou výhodou je, že se k takovým optimálním hodnotám přiblížíte.

Ale i tak byste měli stále věnovat pozornost vlhkosti v pěstírně. Nejde jen o to, abychom se vyhnuli plísni květů nebo jiné plísni v místnosti. V případě výrazných odchylek od optimálního rozsahu budou škůdci a choroby rychleji růst, rostliny se nebudou vyvíjet optimálně a možná je nebude možné ani později sklidit.

Pro řízky, které zakořenily, je vhodná relativní vlhkost vzduchu vyšší než 80 %. Tato úroveň by se měla před výsadbou postupně snižovat. Pro fázi před květem nebo pro fázi růstu květu je optimální hodnota relativní vlhkosti 60 až 70 %. Pokud rostou dobré květy, měla by být relativní vlhkost ideálně rovna nebo o něco nižší 60 %. Pokud poklesne pod 50 %, urychlí se rozvoj škůdců nebo chorob. Kromě toho se může uvnitř květů rozvinout plíseň a rostliny rostou méně šťavnaté.

Pokud jste daleko od optimálních hodnot, možná budete chtít zvýšit ventilaci (pokud je vzduch příliš vlhký) a přivádět vzduch ze suššího místa.

Elektrický odvlhčovač by nejen spotřebovával velké množství elektřiny, ale také produkoval odpadní teplo.

Pokud je vzduch příliš suchý, může vám pomoci ultrazvukový zvlhčovač nebo volný prostor v pěstírně. Ultrazvukové zvlhčovače bohužel také spotřebovávají spoustu energie, proto byste měli méně větrat, abyste se vyhnuli odvodu hodnotné vlhkosti.

Indoor pěstování konopí je často o balancování a to i při hledání optimálních hodnot. Je třeba zvážit mnoho faktorů.

Pokud se rozhodnete pro upřednostnění jednoho parametru, může jiný parametr spadnout mimo optimální rozsah. Často jsou zapotřebí kompromisní řešení mezi různými parametry a některé hodnoty by měly být považovány za přijatelné - alespoň během kritických dnů -, aby bylo možné dosáhnout slušné sklizně.