Marihuana z nebe

Soft Secrets
13 Jan 2016
 

V americkém Nogales, které je v blízkosti hranic s Mexikem, spadl na d?m p?ibližn? desetikilogramový balík marihuany.

Prorazil st?echu garáže, kde p?ebývá pes, který v ní našt?stí ve chvíli dopadu balíku nebyl. Policisté odhadli cenu zásilky z nebes na asi 10.000 dolar?, což je p?ibližn? ?tvrt milionu korun. N?kdo z mexických p?epravc? ud?lal chybu, za kterou bude muset ur?it? zaplatit.
S
Soft Secrets