Konopí a kontaminace těžkými kovy

MichalS
08 Mar 2022

Cannabis patří mezi rostliny, které mají vysokou schopnost akumulace chemických látek. Hnojiva, voda, půda, vzduch i zakořeňovací média obsahují různé hladiny toxických těžkých kovů a dalších znečisťujících látek. Vaše konopí je všechny pohltí a uchová. Jak se vyhnout těžkým kovům při pěstování marihuany ke konzumaci, se dozvíte v tomto článku.


Na seznamu těžkých kovů najdete arsen, kadmium, olovo, rtuť, nikl a měď. Jejich účinky nezaznamenáte ze dne na den. Toxiny se totiž pomalu akumulují v našich tělech. Podle vědeckých pokusů se během hoření dostane z rostliny do jejího kouře 6-23 % těžkých kovů.

Kde se berou těžké kovy

Většina těžkých kovů se do rostliny dostane z živin, hnojiv a půdy. Půda je jednou z příčin, protože přichází do styku s mnoha chemickými prvky jak přirozeně, tak vlivem prostředí. Největším viníkem jsou však živiny a hnojiva špatné kvality. Taková hnojiva a výživa pro rostliny totiž obsahují levné a nekvalitní chemikálie, díky kterým si mohou udržet nízkou cenu.

Fosfor, jehož chemickou značku P vídáte na NPK hnojivech, je zásadní makronutrient. Rostliny ho potřebují veliké množství. Jenže fosfor je často nosičem radiace a těžkých kovů. Elementární fosfor může být znatelně kontaminován toxickými látkami. Kromě toho je fosfor tzv. chelátor. To znamená, že se snadno váže s těžkými kovy a jinými jedovatými prvky.

Hnojiva a výživa pro rostliny, zejména pěstované indoor, typicky obsahují mnohem více fosforu, než vaše rostliny skutečně potřebují.

Problémy způsobuje i zinek, důležitý mikronutrient pro rostliny. Přestože rostliny potřebují jen nepatrné množství zinku, tento prvek představuje riziko pro vaše zdraví. Může být navázaný na olovo, kadmium a rtuť, což jsou nebezpečné prvky, když je konzumujete opakovaně.

Označování hnojiv a legislativa

V USA teprve začínají výrobci hnojiv uvádět informace o těžkých kovech. V České republice je situace trochu jiná, jelikož jak naše zákony, tak regulace EU, složení hnojiv upravují.

Víte, že…

Kompletní Zákon o hnojivech naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství stejně jako legislativní úpravu týkající se hnojiv v ekologickém zemědělství.

Přesto si vybírejte kvalitní výrobky. Sice utratíte více peněz, ale vyplatí se vám to. Hledejte hnojiva, která obsahují soli kovů schválené pro farmacii. Jsou totiž čistší, kvalitnější a podrobněji testované.

Nenechte se zmást, že organické pěstování znamená „bez těžkých kovů“. Těžké kovy jsou přirozeně součástí životního prostředí včetně zvířecího trusu v hnojivech. Na příklad ryby mohou obsahovat rtuť a v netopýřím trusu (bat guano) se často vyskytuje arsen a další kovy. Veganská hnojiva (jako např. Biocanna) zpravidla obsahují méně těžkých kovů, protože obsahují pouze rozložené rostliny, nikoliv syntetické chemikálie nebo zvířecí produkty.

Víte, že…

V České republice zákon nedovoluje hnojivo označovat jako „ekologické“, „eko“ nebo „BIO“ a to ani v případě, že se jedná o hnojivo schválené pro použití v ekologickém zemědělství?

Laboratorní testy ukázaly, že marihuana pěstovaná v ekologickém zemědělství, obsahovala 2–5 částic těžkých kovů na milion. Marihuana pěstovaná pomocí veganských hnojiv však obsahovala jen 200–600 částic na miliardu, což je 10× méně.

Hladinu těžkých kovů udržíte na minimu, když použijete inertní půdní médium jako např. kokosové vlákno. Jestliže využíváte hydroponii nebo aeroponii, vyfiltrujte a vyčistěte vodu pomocí reverzní osmózy.

M
MichalS