Konopí bohaté na CBD – Ostré konopné klání

20 May 2020
Hobby pěstitelům konopí, kteří chtějí pěstovat pro zisk, a pěstitele, kteří prodávají své květy, neustále roste tvrdá konkurence. Cena konopí klesá a bude pokračovat v sestupné spirále, dokud nebude dosaženo rovnováhy mezi trhem a produkcí. Profesionální, vzdělaní pěstitelé, kteří vlastní farmy, traktory, zemědělské nářadí atd., vstupují na legální trh s konopím bohatým na CBD, aby mohli konkurovat zavedeným pěstitelům konopí (THC a CBD).
Tito zemědělci se vážně zaobírají ziskem a jsou připraveni pěstovat tuny konopí bohatého na CBD na velkých slunných polích. Farmy jsou mechanizovány a nespoléhají na intenzivní práci. Například běžně počítám 10 nebo více lidí, kteří pracují na hektaru konopí. Když přijedu na dobře fungující farmu s knopím bohatým na CBD, může jedna osoba snadno spravovat jeden hektar. Tato skutečnost sama o sobě poskytne profesionálnímu farmáři desetinásobnou výhodu! Mnoho profesionálních farmářů, kteří obhospodařují velká pole, raději pěstuje samonakvétací konopí než „regular“ konopné rostliny aneb celosezónní rostliny. Samonakvétací konopí je v Evropě populární a stále oblíbenější i v dalších částech světa, zejména u zemědělců, kteří pěstují na více hektarech. “Samonakvétací” je termín, který používají pěstiteli konopí tak často, že je nyní zcela běžný. Z botanického hlediska je správný termín pro popis samonakvétacího konopí “nezávislý na fotoperiodě”. Pokud jste pěstovali rostliny jahod, pravděpodobně jste obeznámeni s rostlinami nezávislými na fotoperiodě, na rozdíl od stále rostoucích jahod. Odrůdy nezávislé na fotoperiodě, jako je samonakvétací konopí, všechny dozrávají současně. Tyto odrůdy jsou vysazovány pro zemědělskou produkci. Stále rostoucí rostliny jahodníku (podobné „regular“ konopí) pěstují nejčastěji domácí pěstitelé. Zralost u rostlin nezávislých na fotoperiodě je založena na kumulativním počtu dní do zralosti (DTM). Dny do zralosti jsou definovány jako doba od naklíčení (při prvním zvlhčení semene) do doby, kdy rostlina dokončí svůj cyklus kvetení, sklizeň.
Konopí-bohaté-na-CBD-Ostré-konopné-klání
Rostliny byly při sklizni asi 1,5 metru vysoké. Pokud by rostliny vyrostly větší, bylo by mnohem obtížnější je sušit a zpracovat.
Dny do zralosti jsou také ovlivněny množstvím slunečního světla, které rostliny dostávají. Například, sluneční světlo je jasnější během letních měsíců než během zimních, protože slunce je během léta blíže k Zemi. V důsledku toho rostlina, u níž je uvedeno, že zraje 75 dní od vyklíčení, může dosáhnout zralosti během podzimu, zimy a jarních měsíců, kdy je sluneční světlo méně intenzivní, o 10-15 dní později. Rostliny pěstované v zimě budou také o něco menší a produkují méně celkové hmoty. Existuje přímá korelace mezi hmotností sklizně a počtem jednotek slunečního záření. Rostlina konopí nezávislá na fotoperiodě, která současně přijímá určité množství jednotek slunečního záření, dozraje ve stejné době. Farmáři pěstující automaty mohou postupovat podle níže uvedeného programu výsadby a sklizně v závislosti na klimatických datech. Rostliny mohou být menší, ale jsou možné čtyři sklizně ročně. Vysazení v únoru, sklizeň v dubnu Vysazení v dubnu, sklizeň v červnu Vysazení v srpnu, sklizeň v říjnu Vysazení v listopadu, sklizeň v lednu Rostliny konopí závislé na fotoperiodě, také známé jako „regular“, zahajují kvetení, když rostliny dostanou asi 12 hodin tmy. Tyto rostliny začínají kvést na podzim, kdy se dny zkracují. Rostliny reagující na fotoperiodu vysazené začátkem května jsou zralé v září až listopadu, v závislosti na hodinách tmy. Obvykle jsou rostliny konopí v zemi 5-7 měsíců před sklizní. Takové rostliny mohou dorůst velmi, velmi velké a vyprodukovat až 5 kg nebo více v sušených květů. Datum sklizně je však neznámé a podléhá vlivu hodin temnoty a v menší míře i počtu jednotek slunečního záření. Kromě toho je zapotřebí mnoho hodin intenzivní práce.
Konopí-bohaté-na-CBD-Ostré-konopné-klání
Regular (fotoperiodické) rostliny konopí jsou skvělé pro zahradníky a některé zemědělce, protože nabízejí nejlepší hodnotu; načasování sklizně a opětovná výsadba nejsou tak kritické jako při pěstování po sobě jdoucích várek konopí na velkých polích. Často celá rostlina konopí nedozrává úplně současně. Květy na vnější straně rostliny přijímají více slunečního světla a dozrávají jako první. Pokud to klima dovolí, pěstitelé nejprve sklízí vnější palice a nechají spodní plně dozrát o týden nebo dva déle. Některé odrůdy regular konopí lze sklízet až třikrát. Postupná sklizeň v čase může zvýšit výnos až o 40 procent. Těchto žádoucích vlastností využívají domácí pěstitelé kvůli náročné práci. Profesionální zemědělci si obecně myslí, že v současné době nejsou k dispozici regular rostliny konopí, které by byly vhodné pro velkovýrobu. Regular rostliny konopí a rostliny vyvinuté pro domácí pěstitele postrádají silné stonky na podporu velkých květů a nejčastěji postrádají odolnost vůči chorobám a škůdcům. A regular konopné rostliny se těžko mechanicky sklízejí. Náklady na práci jsou pro zemědělce jedním z nejdůležitějších hledisek. Práce, kterou nelze opomenout, je největším nákladem na pěstování konopí.
Konopí-bohaté-na-CBD-Ostré-konopné-klání
Sušení akrového pole konopí zabere celý skleník. Ben a Steve Rogers pěstovali zkušební akr konopí bohatého na CBD, aby se naučili základy pěstování, sklizení a zpracování nové plodiny na své farmě.
Pěstitelé ve sklenících a indoor mohou ovládat fotoperiodu v řízené kultivaci. Indoor pěstitelé jednoduše změní časovač světla tak, aby rostlinám během 24hodinového dne poskytli požadovaných 12 hodin tmy a vyvolali tak kvetení. Rostliny jsou zralé a připravené ke sklizni za 7-12 týdnů. Pěstitelé ve sklenících pokrývají celý skleník neprůhlednou vrstvou, aby jej „zatemnili“ a vytvořili 12 nepřetržitých hodin tmy. Ale taková taktika je pro implementaci venku při pěstování na velkém poli příliš nákladná. Mnoho společností vyvíjí nové, aklimatizované, funkční odrůdy konopí nezávislé na fotoperiodě. V současné době vyvíjí většina těchto společností vynikající odrůdy bohaté na obsah CBD, protože je mohou pěstovat legálně. Až se to stane legálním. všichni se zaměří na pěstování konopí bohatého na THC.
cannabis
Ben Rogers z Oregonu stojí hrdě na poli rychle rostoucího konopí bohatého na CBD.
Ceny semen konopí také klesají. Společnosti jako https://oregoncbdseeds.com/ a Medicinal Botanical Seeds, LLC, Ontario, Oregon, produkují skvělá semena, která prodávají za zhruba 1,00 USD za jedno, což je hluboko pod cenami 5–10 USD, které pěstitelé dnes platí. Profesionální „šlechtitelé“ konopí a pracovníci těchto společností mají tituly z biologie, botaniky a genetiky. Pryč jsou dny skvělého pěstování konopí v malém skleníku nebo v pěstírně. Pryč jsou dny potřeby nespočtu hodin a zdrojů na produkci konopí. Pěstitelé mohou využít více času a peněz, ale už to nebude tak ziskové. Například pěstitelé v Kolumbii v Jižní Americe produkují hotové suché květy za zhruba 0,05 USD za gram. Většina farem v Severní Americe produkuje stejný gram konopí za zhruba 1,00 USD. To dává kolumbijským zemědělcům 20násobnou výhodu. Pokud se chcete dobře živit pěstováním a prodejem konopí bohatého na CBD a THC, založte svá rozhodnutí na solidních vědeckých principech a nižších kultivačních nákladech. Pěstitelé, kteří ignorují současné trendy na trhu, by měli pěstování konopí brát jen jako koníček.
Jorge Cervantes je autorem knihy Cannabis Encyclopedia (596 stran, více než 2.000 barevných obrázků, velký formát A4) a Marijuana Horticulture (AKA the Bible). Obě knihy lze zakoupit na amazonu. Kniha Cannabis Encyclopedia obsahuje prvotřídní kapitolu o vodě. Jorgeho můžete kontaktovat na www.marijuanagrowing.com.